Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas

Atvejai, kada licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti patikslinama

  1. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
  2. numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės, patvirtintos 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl didemninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 26 p.

Informacija atnaujinta: 2023-07-10

Skip to content