Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą

Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą

Atvejai, kada įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai įspėjami apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu:

  1. juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pažeidžia Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 5, 6 ir (ar) 7 punktų reikalavimus;
  2. paaiškėja, kad juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, šios veiklos nevykdo ilgiau negu vienerius metus ir per Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių įstatymo 12 straipsnio 9 dalyje nurodytą terminą nesikreipė į licenciją išdavusią instituciją dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.
  3. pasikeitus juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovui, paaiškėja, kad juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovas neatitinka Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 3 ir (ar) 4 punktų nuostatų.

(Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 str. 11, 12 d.)

Informacija atnaujinta: 2023-07-10

Skip to content