Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Naujienos
/Naujienos
Naujienos2019-07-12T11:50:21+03:00

Departamentas parengė informaciją apie teismų praktiką alkoholio kontrolės srityje

Praėjo jau keturi metai, kai 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai, kurių tikslas - įgyvendinti Pasaulio sveikatos organizacijos siūlomas geriausias alkoholio prieinamumą mažinančias priemones, padėsiančias mažinti alkoholio suvartojimą Lietuvoje. Tačiau ne  visi ūkio subjektai prisitaikė ir  laikėsi naujųjų reikalavimų, tad per šį laiką Lietuvos teismai spėjo jau suformuoti teisminę praktiką dėl kai kurių Alkoholio kontrolės įstatymo  daromų pažeidimų. Kiekvienais metais daugiausiai yra nustatoma pažeidimų, susijusių su alkoholinių gėrimų pardavimu draudžiamu laiku, taip pat asmenims, neturintiems reikiamo amžiaus, bei susijusių su alkoholio reklamos skleidimu. Atsižvelgdamas  į pažeidimų tendencijas, Departamentas apibendrino esamą teisminę praktiką ir parengė informaciją  ūkio subjektams, ...
Daugiau

El. prašymai išduoti el. cigarečių ir jų pildyklių gamybai bei didmeninei prekybai jau Elektroninių valdžios vartų portale

Verslo subjektų patogumui sukurtos ir publikuotos Elektroninių valdžios vartų portale prašymų išduoti, patikslinti licencijas verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais (elektroninėmis cigaretėmis, elektroninių cigarečių pildyklėmis, rūkomaisiais žoliniais gaminiais) ar šiuos gaminius gaminti, ar panaikinti šių licencijų galiojimą.           Kviečiame ūkio subjektus pildyti prašymus tiesiogiai internetu Elektroninių valdžios vartų portale  (epaslaugos.lt): išduoti / patikslinti licenciją verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ar panaikinti licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimą (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/106820/13222?searchId=560e0717-fe63-423b-a78a-59fcf668f5f4); išduoti / patikslintilicenciją verstis tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ar panaikinti  licencijos verstis tabako gaminių ir su tabako gaminiais ...
Daugiau

Verslo naujokams, vykdantiems arba planuojantiems pradėti alkoholio produktų gamybą ar didmeninę prekybą jais

Visus verslo naujokus ir ne tik, turinčius ar planuojančius įsigyti  licencijas gaminti alkoholio produktus ar verstis didmenine prekyba jais, kviečiame susipažinti su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento specialistų parengtomis mokymo medžiagomis, kuriose pateikta: Teisės aktai ir pagrindinė informacija reikalinga ūkio subjektams, norintiems gauti, papildyti ar patikslinti licencijas gaminti alkoholio produktus ar verstis didmenine prekyba jais; keliami reikalavimai ūkio subjektams, teikiamų paraiškų formos, reikiamų dokumentų pavyzdžiai ir licencijuojamos veiklos sąlygos; informacija apie alkoholio produktų gamybos ir realizavimo ataskaitų pateikimą. Mokomąją medžiagą apie alkoholinių gėrimų licencijavimą ir licencijuojamos veiklos sąlygas rasite čia Mokomąją medžiagą apie alkoholio produktų gamybos licencijavimą ir licencijuojamos veiklos ...
Daugiau

Nuo kitų metų įsigalios elektroninių cigarečių reglamentavimo pokyčiai

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigalios elektroninių cigarečių reglamentavimo pakeitimai, kuriais elektroninių cigarečių ir jų pildyklių be nikotino gamybai, įvežimui, importui, reklamai, kitoms su jomis susijusioms veiklos rūšims ir vartojimui galios tie patys reikalavimai kaip ir šiuo metu galiojantys reikalavimai elektroninėms cigaretėms ir jų pildyklėms su nikotinu, – informuoja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Įsigaliojus pokyčiams, bus privaloma užtikrinti sudėties, kokybės ir ženklinimo reikalavimus, numatytus Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme, laikytis draudimo vykdyti vidaus ir tarpvalstybinę prekybą internetu, šiuos gaminius įsigyti asmenims, jaunesniems nei 18 metų ir kita. Primenama, kad elektroninių cigarečių ir ...
Daugiau

Kviečiame susipažinti su mokomąja medžiaga apie EU-CEG portalą

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, atsižvelgdamas į pastaruoju metu padidėjusį informacijos, susijusios su tabako gaminių, elektroninių cigarečių ir jų pildyklių bei rūkomųjų žolinių gaminių pateikimu Lietuvos rinkai, poreikį, parengė mokomąją medžiagą apie Europos Komisijos bendrą registravimo portalą EU-CEG. 2021 m. gegužės 1 d. Lietuvoje įvedus su tabako gaminiais susijusių gaminių licencijavimą, ši informacija tapo ypatingai aktuali verslo naujokams, pradedantiems elektroninių cigarečių ir rūkomųjų žolinių gaminių gamybos ir prekybos veiklą, todėl mokomojoje medžiagoje pateikiami paaiškinimai, kas yra EU-CEG portalas, apie kuriuos produktus šiuo portalu teikiama informacija ir kur tą informaciją surasti. Mokomąją medžiagą rasite čia ...
Daugiau