Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Naujienos
/Naujienos
Naujienos2019-07-12T11:50:21+03:00

Alkoholio kontrolės įstatymo pasikeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d.

Departamentas primena, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais nestacionariuose statiniuose tarp jų ir paviljonuose. Departamentas tiki, kad šios Alkoholio kontrolės įstatymo normos įsigaliojimas ir įgyvendinimas turės teigiamos įtakos alkoholio prieinamumo mažinimo ir fiksuojamų prekybos alkoholiniais gėrimais pažeidimų prasme. Departamentas atlikdamas Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų priežiūros funkciją ne kartą yra gavęs iš gyventojų bendrijų, švietimo ir ugdymo įstaigų skundus apie šalia šių įstaigų ir gyvenamųjų namų veikiančių paviljonų daromus Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus. Departamentui atlikus tyrimus, dažnu atveju skundai pasitvirtindavo. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. nebelieka sezoninių licencijų, suteikiančių ...
Daugiau

IEŠKANTIEMS INFORMACIJOS ANGLŲ KALBA

Verslo subjektų patogumui Departamento svetainėje jau paskelbti administracinių paslaugų teikimo aprašymai anglų kalba. Aprašymuose pateikiama informacija apie alkoholio ir tabako verslo licencijų, leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį, leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) licencijų, veiklos vietos registracijos pažymėjimų, importo ir eksporto leidimų išdavimą, papildymą ir patikslinimą. Informaciją rasite: http://ntakd.lrv.lt/en/ →Services →Issue of licences and permits Descriptions of the administrative services in English: http://ntakd.lrv.lt/en/ →Services →Issue of licences and permits https://medis.ntakd.lt/wp-content/uploads/2020/01/nuotrauka.jpg ...
Daugiau

Departamentas drąsina savivaldybes įgyvendinti suteiktas teises

Apibendrindamas 2018 m. savivaldybėse atliktos apklausos rezultatus, Departamentas pastebi, kad savivaldybės vis tik ir toliau išlieka pasyvios ir nenoriai naudojasi joms Alkoholio kontrolės įstatymo suteikta diskrecijos teise riboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, nustatyti vietas ir teritorijas, siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą. Norėdamas padrąsinti savivaldybes, Departamentas dalinasi gerąja praktika ir kviečia susipažinti su aktualiu Lietuvos vyriausio administracinio teismo sprendimu, kuriuo teismas palaikė savivaldybę dėl Alkoholio kontrolės įstatymo normų, ribojančių prekybos alkoholiu laiką, taikymo. 2019 m. spalio 16 d. sprendimu teismas patvirtino, kad Palangos miesto savivaldybės administracija pagrįstai ir turėdama tam rimtą ir pakankamą pagrindą bei siekdama apsaugoti viešąjį interesą ...
Daugiau

Teismo nutartimi pripažinta, kad kazino ne vieta rūkyti.

Departamentas 2017-07-27 skyrė UAB „Olimpic casino group baltija“ 289 eurų baudą nustačius, kad Įmonės kazino patalpose yra rūkoma. Įmonė nesutiko su Departamento nustatytu pažeidimu ir argumentuodama, tuo kad patalpoje, kurioje rūkoma, nėra išduotas leidimas verstis lošimo veikla, pateikė skundą dėl Departamento priimto nutarimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė UAB  „Olimpic casino group baltija“ apeliacinį skundą ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išaiškino, kad įstatymų leidėjas Įstatymu nustatė vietas, kuriose uždraudė rūkyti. Kai kuriose įstatyme išvardintose vietose, atsižvelgiant į įstaigų paskirtį, ...
Daugiau

Apribotas tam tikrų medžiagų patekimas į rinką!

       Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja narkotinių ir psichotropinių medžiagų Amilnitrito (Amyl nitrite), Butilnitrito (Butyl nitrite), Cikloheksilnitrito (Cyclohexyl nitrite), Izobutilnitrito (Isobutyl nitrite), Izopropilnitrito (Isopropyl nitrite) mažmeninės prekybos draudimas. Juridiniai asmenys, norintys vykdyti veiklą su išvardintomis medžiagomis, turi įsigyti Departamento išduodamą leidimą. Šis reikalavimas netaikomos sveikatos priežiūros ir farmacinę veiklą, veterinarinę farmaciją, mokslinius tyrimus vykdantiems juridiniams asmenims, taip pat policijos ir muitinės įstaigoms, valstybės institucijoms, vykdančioms veiklos su šiomis medžiagomis kontrolę, įgaliotoms laboratorijoms ir Lietuvos kariuomenei. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad lakiosios organinės medžiagos (amilnitritas, butilnitritas, izopropilnitritas) vartojamos ne pagal paskirtį, gali sukelti širdies infarktą, traukulius, kraujo išsiliejimą ...
Daugiau
Loading...