Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Naujienos
/Naujienos
Naujienos2019-07-12T11:50:21+03:00

Departamentas drąsina savivaldybes įgyvendinti suteiktas teises

Apibendrindamas 2018 m. savivaldybėse atliktos apklausos rezultatus, Departamentas pastebi, kad savivaldybės vis tik ir toliau išlieka pasyvios ir nenoriai naudojasi joms Alkoholio kontrolės įstatymo suteikta diskrecijos teise riboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, nustatyti vietas ir teritorijas, siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą. Norėdamas padrąsinti savivaldybes, Departamentas dalinasi gerąja praktika ir kviečia susipažinti su aktualiu Lietuvos vyriausio administracinio teismo sprendimu, kuriuo teismas palaikė savivaldybę dėl Alkoholio kontrolės įstatymo normų, ribojančių prekybos alkoholiu laiką, taikymo. 2019 m. spalio 16 d. sprendimu teismas patvirtino, kad Palangos miesto savivaldybės administracija pagrįstai ir turėdama tam rimtą ir pakankamą pagrindą bei siekdama apsaugoti viešąjį interesą ...
Daugiau

Teismo nutartimi pripažinta, kad kazino ne vieta rūkyti.

Departamentas 2017-07-27 skyrė UAB „Olimpic casino group baltija“ 289 eurų baudą nustačius, kad Įmonės kazino patalpose yra rūkoma. Įmonė nesutiko su Departamento nustatytu pažeidimu ir argumentuodama, tuo kad patalpoje, kurioje rūkoma, nėra išduotas leidimas verstis lošimo veikla, pateikė skundą dėl Departamento priimto nutarimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė UAB  „Olimpic casino group baltija“ apeliacinį skundą ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išaiškino, kad įstatymų leidėjas Įstatymu nustatė vietas, kuriose uždraudė rūkyti. Kai kuriose įstatyme išvardintose vietose, atsižvelgiant į įstaigų paskirtį, ...
Daugiau

Apribotas tam tikrų medžiagų patekimas į rinką!

       Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja narkotinių ir psichotropinių medžiagų Amilnitrito (Amyl nitrite), Butilnitrito (Butyl nitrite), Cikloheksilnitrito (Cyclohexyl nitrite), Izobutilnitrito (Isobutyl nitrite), Izopropilnitrito (Isopropyl nitrite) mažmeninės prekybos draudimas. Juridiniai asmenys, norintys vykdyti veiklą su išvardintomis medžiagomis, turi įsigyti Departamento išduodamą leidimą. Šis reikalavimas netaikomos sveikatos priežiūros ir farmacinę veiklą, veterinarinę farmaciją, mokslinius tyrimus vykdantiems juridiniams asmenims, taip pat policijos ir muitinės įstaigoms, valstybės institucijoms, vykdančioms veiklos su šiomis medžiagomis kontrolę, įgaliotoms laboratorijoms ir Lietuvos kariuomenei. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad lakiosios organinės medžiagos (amilnitritas, butilnitritas, izopropilnitritas) vartojamos ne pagal paskirtį, gali sukelti širdies infarktą, traukulius, kraujo išsiliejimą ...
Daugiau

Teismas padėjo tašką ginče ar plastikinė tara yra grafinas!

Departamentas 2018 m. birželio 28 d. skyrė UAB „Masada“ 578,50 eurų baudą už Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų pažeidimus. Nustatyta, kad Įmonės darbuotoja neblaiviam pirkėjui įstatyme nustatytu draudžiamu laiku pardavė 6 plastikinius vieno litro talpos butelius alkoholinio alaus.  Įmonė, nesutikdama su priimtu nutarimu, skundė jį teismui. Vienas iš įmonės skundo argumentų, kad plastikinė tara, į kurią buvo išpilstytas alus yra vartojimui vietoje skirti grafinai. Teismas 2019 m. spalio 23 d. nutartimi atmetė Įmonės skundą kaip nepagrįstą ir konstatavo, kad alus supiltas į vienkartinę plastikinę tarą yra ne grafinas, o neužsuktas plastikinis butelis. Tokį išpilstymo ir vartojimui vietoje pateikimo būdą teismas prilygino ...
Daugiau

Svarbus priminimas!

Departamentas primena, kad nuo lapkričio 1 d. įsigalioja nauji prekybos apribojimai, kuriais uždraudžiama gaminti ir parduoti maisto produktus, žaislus ir kitas prekes, skirtas vaikams ir paaugliams, kurių dizainas imituoja alkoholinius gėrimus ir (ar) jų tarą, parengė ūkio subjektams rekomendacijas su kuriomis galite susipažinti paspaudę šią nuorodą ...
Daugiau
Loading...