L-30 PT Licencijos verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku patikslinimas

L-30 PT Licencijos verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku patikslinimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodasL-30-PT
2.Administracinės paslaugos versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasLicencijos verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku (toliau – licencija) patikslinimas.
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasLietuvos Respublikos juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui (toliau – juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas), turinčiam licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku, licencija gali būti patikslinta kai: – keičiami neapdoroto tabako didmeninės prekybos sandėlių, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba neapdorotu tabaku ir (ar) kuriuose neapdorotas tabakas laikomas, adresai ir patalpų pažymėjimas plane; –  arba į licenciją numatoma įrašyti naują sandėlio, kuriame bus vykdoma didmeninė prekyba neapdorotu tabaku ir (ar) kuriame neapdorotas tabakas bus laikomas,  adresas; – arba iš licencijos norima išbraukti sandėlio, kuriame buvo vykdoma didmeninė prekyba neapdorotu tabaku ir (ar) kuriame neapdorotas tabakas buvo laikomas, adresą ir patalpų pažymėjimą plane. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti licenciją el. paštu (dokumentai turi būti pasirašyti saugiu el. parašu) arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.  
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas; Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos    neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoJuridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti licenciją pateikia: 1. Paraišką. 2. Keičiant sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba neapdorotu tabaku ir (ar) kuriuose neapdorotas tabakas bus laikomas, adresus – Nekilnojamo daikto registro ir kadastro dokumentus: – patalpų plano iš nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją; – pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją. Kopijos turi būti, patvirtintos juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma. 
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt); Neapdoroto tabako didmeninės prekybos sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba neapdorotu tabaku ir (ar) kuriuose neapdorotas tabakas bus laikomas, registravimo Nekilnojamo turto registre faktą Nekilnojamo turto kadastro ir registro svetainėje (http://www.registrucentras.lt/ntr/). Informaciją apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos patikslinimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.
8.Administracinės paslaugos teikėjasRita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 690 58 309, el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasVioleta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 658 23844, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo Departamente. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą 53 Eur. Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151; LT74 4010 0510 0132 4763; LT05 7044 0600 0788 7175; LT32 7180 0000 0014 1038; LT24 7300 0101 1239 4300; LT42 7230 0000 0012 0025; Įmokos kodas 5753. Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį: Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys1.Paraiškos pildymo rekomendacinis pavyzdys    
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąDvipusės sąveikos lygis.  
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiAdministracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąBylos indeksas 7.81.

Informacija atnaujinta: 2023-08-31

Skip to content