L-30 PN Licencijos verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku panaikinimas

L-30 PN Licencijos verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku panaikinimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodasL-30-PN
2.Administracinės paslaugos versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasLicencijos verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku (toliau – licencija) panaikinimas.
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasLietuvos Respublikos juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui (toliau – juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas), turinčiam licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku, licencija gali būti panaikinta. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis panaikinti licencijos galiojimą el. paštu (dokumentai turi būti pasirašyti saugiu el. parašu) arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – departamentas) pateikia paraišką.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas; Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos    neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoJuridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis panaikinti licencijos galiojimą pateikia: Paraišką. 
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt);  
8.Administracinės paslaugos teikėjasRita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 690 58 309, el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasVioleta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 658 23844, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl licencijos panaikinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo Departamente. Jeigu nevisiškai ar neteisingai užpildyta paraiška arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Valstybės rinkliava už licencijos panaikinimą nemokama.  
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys1.Paraiška   
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąDvipusės sąveikos lygis.  
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiAdministracinė paslauga yra galutinė.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąBylos indeksas 7.81.

Informacija atnaujinta: 2023-09-04

Skip to content