L-30 Licencijos verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku išdavimas

L-30 Licencijos verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku išdavimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodasL-30
2.Administracinės paslaugos versija1
3.Administracinės paslaugos pavadinimasLicencijos verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku (toliau – licencija) išdavimas.
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasLietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau – juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas), norintis gauti licenciją Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) el. paštu (dokumentai privalo būti pasirašyti saugiu el. parašu) arba tiesiogiai pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus. Licencija juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch Apie licencijos išdavimą juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas informuojamas Departamento pranešimu.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių  kontrolės įstatymas (toliau – Tabako kontrolės įstatymas); Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos    neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoĮmonė, norinti įsigyti licenciją, pateikia: 1. Paraišką  2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba neapdorotu tabaku ir (ar) kuriuose neapdorotas tabakas bus laikomas, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentus: 2.1. patalpų plano iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma; 2.2. pastato vidaus plotų eksplikavimo iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina: Juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje. 2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą (www.registrucentras.lt). 3. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (www.vmi.lt) gaunama informacija, ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ar nebuvo juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, ar jų vadovams įsiteisėjusių Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimų dėl baudos skyrimo už neapdoroto tabako kontrabandą, falsifikuoto neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą, neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą be neapdoroto tabako įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų. 4. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (www.sodra.lt) gaunama informacija ar juridinis asmuo, ar užsienio juridinio asmens filialas nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. 5. Iš teritorinės muitinės, kurios veiklos zonoje įregistruotas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (www.lrmuitine.lt), gaunama informacija ar nebuvo juridiniam asmeniui, užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams įsiteisėjusio muitinės nutarimo dėl baudos skyrimo už neapdoroto tabako kontrabandą, falsifikuoto neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą, neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą be neapdoroto tabako įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų. 6. Iš Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (www.vrm.lt) gaunama informacija ar nebuvo juridiniam asmeniui,  užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams įsiteisėjusių apkaltinamųjų teismo nuosprendžių dėl bausmės skyrimo ir (ar) įsiteisėjusių nutarimų dėl baudos skyrimo už neapdoroto tabako kontrabandą, falsifikuoto neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą, neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą be neapdoroto tabako įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, priimtų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso  199, 1991, 1992 ar 200 straipsnius, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 132, 158, 170, 208, 209 ar 214 straipsnius ir (ar) Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalį. 7. Iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) (http://www.vvtat.lt/) gaunama informacija ar nebuvo juridiniam asmeniui, užsienio juridinio asmens filialui, ar jų vadovams įsiteisėjusių Tarnybos nutarimų dėl baudos skyrimo už neapdoroto tabako kontrabandą, falsifikuoto neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą, neapdoroto tabako laikymą ar gabenimą be neapdoroto tabako įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų. 8. Iš Departamento kontrolės skyriaus gaunama informacija ar nebuvo juridiniam asmeniui, užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams įsiteisėjusių Departamento nutarimų dėl baudos skyrimo už neapdoroto tabako kontrabandą, falsifikuoto neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą, neapdoroto tabako laikymą ar gabenimą be neapdoroto tabako įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų. 9. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.  
8.Administracinės paslaugos teikėjasRita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 690 58309, el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasVioleta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 658 23844, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėLicencija turi būti išduota arba rašytinis motyvuotas atsisakymas ją išduoti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.  
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą 1158 Eur. Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151; LT74 4010 0510 0132 4763; LT05 7044 0600 0788 7175; LT32 7180 0000 0014 1038; LT74 7400 0000 0872 3870; LT24 7300 0101 1239 4300; LT42 7230 0000 0012 0025; Įmokos kodas 5753.  Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį: Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysParaiškoje įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas nurodo šiuos duomenis: juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, elektroninio pašto adresą (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi), sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba neapdorotu tabaku ir (ar) kuriuose neapdorotas tabakas bus laikomi, adresus ir patalpų pažymėjimą plane, taip pat patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalų numerį, kokiu būdu norėtų gauti Departamento pranešimus apie licencijos išdavimą, valstybės rinkliavos sumokėjimo datą ir mokėjimo dokumento numerį. Paraiškos pildymo rekomendacinis pavyzdys.
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąDvipusis sąveikos lygis.  
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiAdministracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąBylos indeksas 7.81.

Informacija atnaujinta: 2023-09-25

Skip to content