Įsakymai, tvarkos ir kita

Įsakymai, tvarkos ir kita

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2021 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. T1-96 “Dėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. Gruodžio 22 d. Įsakymo nr. T1-141 „dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo” >>>

 

Dėl narkotikų, tabako ir alkoholio konrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T-1-68 “Dėl pirmos kategorijos narktonių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų patvirtinimo” pakeitimo

Eil.Nr.MedžiagaDidelis kiekis (daugiau kaip), gLabai didelis kiekis (daugiau kaip), g
1.ALFA-fenilacetoacetonitrilas50250
2.Efedrinas40200
3.Ergometrinas0,21
4.Ergotaminas0,31,5
5.1-fenil-2-propanonas (fenilacetonas)50250
6.Izosafrolas (cis- ir trans-)38190
7.Lizergo rūgštis0,080,4
8.3,4-metilendioksifenil-2-propanonas (1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-onas)75375
9.N-acetilantranilo rūgštis (2-acetilaminobenzenkarboksi rūgštis)3,216
10.Norefedrinas (fenilpropanolaminas)40200
11.Piperonalis42210
12.Pseudoefedrinas40200
13.Safrolas38190

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content