Atsakomybė

Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksas. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Straipsniai

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas

266 straipsnis
Neteisėtas disponavimas pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

 1.  Tas, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno, siuntė arba pardavė ar kitaip realizavo pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
 2.  Tas, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno, siuntė arba pardavė ar kitaip realizavo didelį kiekį pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki šešerių metų.
 3.  Tas, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno, siuntė arba pardavė ar kitaip realizavo labai didelį kiekį pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), baudžiamas laisvės atėmimu nuo šešerių iki dešimties metų.
 4.  Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
 

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

65 straipsnis
Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, reglamentuojančių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusią veiklą, pažeidimas

 1. Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, reglamentuojančių su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusią veiklą, pažeidimas užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.
 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
 3. Su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusi veikla neturint veiklos vietos registracijos pažymėjimo, importo ar eksporto leidimo, kai šie dokumentai reikalingi, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų.
 4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimas. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimą.

505 straipsnis
Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymas

 1. Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, šių pareigūnų teisėtų nurodymų ir reikalavimų, taip pat kolegialių institucijų sprendimų (nutarimų) nevykdymas ar netinkamas vykdymas (pareigūnų neįleidimas į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus, nepateikimas pareigūnams informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingų ar tikrovės neatitinkančių informacijos ar duomenų pateikimas, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas, vengimas atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.), išskyrus šio kodekso 224 straipsnio 1 dalyje, 317, 318, 322, 506 straipsniuose nurodytus atvejus,
  užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.
 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki penkių tūkstančių eurų.

589 straipsnis
Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai

Administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo šių institucijų pareigūnai:

 1.  Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 2.  Vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaigos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 3.  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos – dėl šio kodekso 81, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 4.  Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – Vyriausioji rinkimų komisija) pirmininkas ir šios komisijos nariai ar Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įgalioti valstybės tarnautojai – dėl šio kodekso 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 5.  Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas šios komisijos narys – dėl šio kodekso 93 straipsnyje, 224 straipsnio 2 dalyje, 544, 545 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 6.  prokurorai – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 7.  Lietuvos banko – dėl šio kodekso 196 straipsnio 2 dalyje, 200, 201, 202, 203, 224, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 8.  Lietuvos radijo ir televizijos komisijos – dėl šio kodekso 79 straipsnio 5, 6 dalyse, 124 straipsnyje, 146, 477, 505, 507 straipsniuose, 548 straipsnio 3, 4 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;
 9.  Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos – dėl šio kodekso 144 straipsnio 2, 3 dalyse, 199, 224, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 10.  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos – dėl šio kodekso 508 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;
 11.  Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės – dėl šio kodekso 186, 505, 507, 510 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 12.  Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento – dėl šio kodekso 506 straipsnio 4 dalyje, 508, 509, 553, 554, 555 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 13.  Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 14.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos – dėl šio kodekso 326 straipsnio 2 dalyje, 328 straipsnio 1, 3 dalyse, 329, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 15.  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariai ar jos įgalioti tarnautojai – dėl šio kodekso 126 straipsnyje, 224 straipsnio 2 dalyje, 505, 507, 533 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 16.  žurnalistų etikos inspektorius – dėl šio kodekso 79 straipsnio 1, 2 dalyse, 505, 507 straipsniuose, 548 straipsnio 1, 2 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;
 17.  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl šio kodekso 185, 195 straipsniuose, 196 straipsnio 1 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 18.  Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos – dėl šio kodekso 135, 136 straipsniuose, 496 straipsnio 1, 2 dalyse, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 19.  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos – dėl šio kodekso 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 359, 360, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 20.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 21.  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos – dėl šio kodekso 80, 505, 507, 549 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 22.  Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 23.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų – dėl šio kodekso 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 121, 178, 179, 181, 312, 313, 335, 336, 348, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 24.  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos – dėl šio kodekso 79 straipsnio 3, 4 dalyse, 147 straipsnyje, 224 straipsnio 1 dalyje, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 476 straipsniuose, 479 straipsnio 3, 4, 6 dalyse, 480 straipsnio 4, 5 dalyse, 496 straipsnio 3 dalyje, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 25.  Lietuvos statistikos departamento – dėl šio kodekso 221, 222, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 26.  Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir valstybės archyvų – dėl šio kodekso 116, 117, 118, 504, 505, 522 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 27.  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento – dėl šio kodekso 65, 70, 127, 132, 137, 138, 145, 152, 168, 170 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse, 224 straipsnio 1 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 28.  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos – dėl šio kodekso 47 straipsnio 3 dalyje, 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 141, 242, 245, 320, 322, 359, 360, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 29.  Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos – dėl šio kodekso 82, 83 straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 479 straipsnio 2, 6 dalyse, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 30.  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 49 straipsnio 1, 2, 4 dalyse, 51, 69, 70, 78 straipsniuose, 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 139 straipsnyje, 144 straipsnio 4, 5 dalyse, 145, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 181 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse, 224, 312, 343, 344, 346, 347, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 31.  aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijų bei saugomų teritorijų valstybinio valdymo ir kontrolės įstaigų, kitų institucijų, kurių pareigūnams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka suteikti įgaliojimai atlikti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, – dėl šio kodekso 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 110, 111, 114, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 straipsniuose, 294 straipsnio 3 dalyje, 295, 296, 298, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 346, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 32. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 95, 127, 143, 150, 155, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 171, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 193, 198, 205 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse, 214, 224, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 3 dalyje, 508, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 33.  Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos – dėl šio kodekso 478, 505, 507, 552 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 34.  Karo policijos – dėl šio kodekso 385 straipsnio 4, 5 dalyse, 506 straipsnio 3, 4 dalyse, 508, 556, 557, 562 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 35.  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos – dėl šio kodekso 92 straipsnio 1 dalyje, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 177, 224, 314, 351, 352, 353, 354, 355, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 36.  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos – dėl šio kodekso 459 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 460, 461, 462, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 37.  Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos – dėl šio kodekso 111, 239, 253, 262, 263 straipsniuose, 265 straipsnio 5 dalyje, 311, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 38.  Lietuvos metrologijos inspekcijos – dėl šio kodekso 140, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 39.  Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 230, 234, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 40.  Lietuvos Respublikos muitinės – dėl šio kodekso 47 straipsnio 3 dalyje, 49 straipsnio 5 dalyje, 63 straipsnio 6 dalyje, 64 straipsnyje, 65 straipsnio 3 dalyje, 66 straipsnio 5 dalyje, 69, 121, 122, 125 straipsniuose, 140 straipsnio 1, 2 dalyse, 141, 143, 173, 174, 176, 187, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 1 dalyje, 245 straipsnyje, 251 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse, 284 straipsnio 5, 6 dalyse, 285 straipsnio 1 dalyje, 303 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 308 straipsnio 3, 6 dalyse, 309 straipsnio 4, 7 dalyse, 310 straipsnio 10, 11 dalyse, 312 straipsnio 1, 2 dalyse, 341 straipsnyje, 342 straipsnio 3, 4 dalyse, 408, 412 straipsniuose, 426 straipsnio 1 dalyje, 436, 437, 450 straipsniuose, 459 straipsnio 3, 4, 5, 7 dalyse, 463, 464, 475, 504, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 3 dalyje, 508, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 41.  Lietuvos saugios laivybos administracijos – dėl šio kodekso 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411 straipsniuose, 413 straipsnio 1 dalyje, 434 straipsnio 3 dalyje, 438, 444, 445, 458, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 42.  Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl šio kodekso 134, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 43.  Valstybinės miškų tarnybos, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos ir miškų urėdijų, kitų miškų ūkio valstybinio valdymo, valstybinės miškų kontrolės įstaigų valstybiniai miškų pareigūnai – dėl šio kodekso 110, 112, 114 straipsniuose, 247 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dalyse, 256, 261, 264, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283 straipsniuose, 284 straipsnio 1, 3, 4 dalyse, 286, 290, 305, 364, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 44.  Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 505, 507, 516, 517 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 45.  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 110, 112, 113, 257, 258, 261, 333, 334, 364, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 46.  Nacionalinio kibernetinio saugumo centro – 479 straipsnio 1, 6 dalyse, 480, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 47.  Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 60 straipsnio 1, 2 dalyse, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 48.  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 49 straipsnio 1, 2, 4 dalyse, 51, 52, 53 straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 505 straipsnio 1 dalyje, 507 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;
 49.  policijos – dėl šio kodekso 48, 62, 63, 65, 69, 71, 72, 73, 74 straipsniuose, 75 straipsnio 1 dalyje, 76, 77, 78, 80, 88, 89, 95 straipsniuose, 98 straipsnio 1 dalyje, 108, 109, 115, 122, 125, 127, 130, 131, 133, 134, 137, 142, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171 straipsniuose, 172 straipsnio 1, 2 dalyse, 173, 174, 176, 182, 183, 192, 206, 207, 208, 209, 214, 219, 220, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 straipsniuose, 281 straipsnio 1, 2 dalyse, 282, 290, 306, 307, 321, 336, 339, 340, 342, 346, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6 dalyse, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 4, 5 dalyse, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 straipsniuose, 434 straipsnio 1, 3 dalyse, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 473, 474 straipsniuose, 479 straipsnio 5, 6 dalyse, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 straipsniuose, 496 straipsnio 1, 2 dalyse, 506 straipsnio 1, 2, 4, 5, 6 dalyse, 507, 508, 511, 512, 513, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 527, 528, 530, 532, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 546, 553 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 50.  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 254, 279, 286, 288, 493, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4 dalyje, 507, 508, 525, 526 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 51.  Radiacinės saugos centro – dėl šio kodekso 47, 53 straipsniuose, 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 139, 240, 242, 245, 358, 359, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 52.  Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – dėl šio kodekso 107, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 53.  Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 505 straipsnyje, 506 straipsnio 4 dalyje, 508, 514 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 54.  Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos – dėl šio kodekso 507, 531 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 55.  Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 65 straipsnio 3 dalyje, 208, 209, 224, 408 straipsniuose, 415 straipsnio 1 dalyje, 417 straipsnio 7 dalyje, 426 straipsnio 2 dalyje, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450 straipsnyje, 506 straipsnio 4 dalyje, 508, 536, 537, 538, 539, 543 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 56.  Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 54, 55, 59, 61, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 57.  Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 139, 156, 224, 312, 337, 338, 341, 342, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 58.  Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – dėl šio kodekso 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 127, 150, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 4 dalyje, 308 straipsnio 1, 11, 17, 20, 21, 22, 23 dalyse, 454 straipsnio 7 dalyje, 455, 505, 507 straipsniuose, 542 straipsnio 2 dalyje numatytų administracinių nusižengimų;
 59.  Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos – dėl šio kodekso 505, 507, 550, 551 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 60.  Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos – dėl šio kodekso 323, 324, 325 straipsniuose, 326 straipsnio 1 dalyje, 327 straipsnyje, 328 straipsnio 2 dalyje, 330, 331, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 61.  Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos – dėl šio kodekso 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 straipsniuose, 413 straipsnio 1 dalyje, 434 straipsnio 1 dalyje, 435, 437, 442, 458, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 62.  Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 345, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 63.  Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos – dėl šio kodekso 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 150, 306, 307 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6 dalyse, 370, 372 straipsniuose, 415 straipsnio 2 dalyje, 424 straipsnio 4 dalyje, 425 straipsnyje, 426 straipsnio 3 dalyje, 429 straipsnyje, 434 straipsnio 2 dalyje, 435, 436, 439, 440, 441, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 straipsniuose, 459 straipsnio 3, 4, 5, 7, 8 dalyse, 463, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 64.  Valstybinės kalbos inspekcijos – dėl šio kodekso 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 65.  Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų – dėl šio kodekso 56, 57, 58 straipsniuose, 505 straipsnio 1 dalyje, 507 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;
 66.  Valstybinės mokesčių inspekcijos – dėl šio kodekso 93, 95, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 205, 207 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse, 214, 224, 449, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 67.  Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 49 straipsnio 3, 4, 5 dalyse, 50, 70, 139, 152, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 174 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse, 224 straipsnyje, 234 straipsnio 1 dalyje, 308 straipsnio 1, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23 dalyse, 309 straipsnio 4 dalyje, 310 straipsnio 10, 11, 12 dalyse, 473, 475, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 68.  Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos – dėl šio kodekso 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 364 straipsniuose, 505 straipsnio 1 dalyje, 507 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;
 69.  Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 60 straipsnio 3 dalyje, 62, 63, 66, 67, 68 straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 505 straipsnio 1 dalyje, 507 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;
 70.  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos – dėl šio kodekso 144 straipsnio 4, 5 dalyse, 145 straipsnyje, 505 straipsnio 1 dalyje, 507 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;
 71.  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – dėl šio kodekso 187 straipsnio 4 dalyje, 193 straipsnyje, 505 straipsnio 1 dalyje, 507 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;
 72.  Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 128, 129 straipsniuose, 505 straipsnio 1 dalyje, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 73.  Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 506 straipsnio 3 dalyje, 508 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;
 74.  Viešųjų pirkimų tarnybos – dėl šio kodekso 175, 184 straipsniuose, 505 straipsnio 1 dalyje, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 75.  Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 straipsniuose, 505 straipsnio 1 dalyje, 507 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;
 76.  biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, atsakingų už Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų parengimą ir pateikimą laiku, – dėl šio kodekso 185 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;
 77.  Lietuvos kariuomenės struktūrinio padalinio, administruojančio karo prievolę, – dėl šio kodekso 558, 559, 560, 561 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 78.  Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos – dėl šio kodekso 123, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 79.  saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos – dėl šio kodekso 359, 360 straipsniuose, 505 straipsnio 1 dalyje, 507 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;
 80.  savivaldybių administracijų – dėl šio kodekso 46, 48, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 114 straipsniuose, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 166, 167, 168, 178, 179, 180, 223, 224 straipsniuose, 225 straipsnio 1 dalyje, 281, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 319, 332 straipsniuose, 333 straipsnio 7 dalyje, 335, 336, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 359, 360, 365, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 371, 414 straipsniuose, 417 straipsnio 2 dalyje, 418, 419, 431 straipsniuose, 434 straipsnio 2 dalyje, 439, 446, 447 straipsniuose, 448 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 449, 457, 459, 484, 485, 488, 491, 492, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503 straipsniuose, 505 straipsnio 1 dalyje, 507, 516, 518, 519, 526, 529, 546, 549 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 81.  savivaldybių vykdomųjų institucijų įgaliotų įstaigų ar įmonių – dėl šio kodekso 224, 319 straipsniuose, 434 straipsnio 2 dalyje, 439, 446 straipsniuose, 448 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 505 straipsnio 1 dalyje numatytų administracinių nusižengimų;
 82.  statinių naudojimo priežiūros viešojo administravimo subjektų – dėl šio kodekso 359 straipsnyje, 505 straipsnio 1 dalyje, 507 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;
 83.  teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucijų – dėl šio kodekso 364 straipsnyje, 505 straipsnio 1 dalyje, 507 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;
 84.  Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų – dėl šio kodekso 505 straipsnio 1 dalyje, 506 straipsnio 3 dalyje, 508, 526 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 85.  valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai – dėl šio kodekso 224, 279, 286, 288 straipsniuose, 505 straipsnio 1 dalyje, 506 straipsnio 3 dalyje, 508, 525, 526 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 86.  valstybinę kelių transporto kontrolę atliekančių viešojo administravimo subjektų ar jų įgaliotų valstybės ar savivaldybių įstaigų ir įmonių – dėl šio kodekso 434 straipsnio 2 dalyje, 439, 446 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 87.  valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijų ir saugomų teritorijų valstybinio valdymo ir kontrolės įstaigų valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai – dėl šio kodekso 92 straipsnio 1 dalyje, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 247 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 256, 266, 278, 283 straipsniuose, 284 straipsnio 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 dalyse, 285, 287, 304, 305 straipsniuose, 505 straipsnio 2 dalyje, 507 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;
 88.  centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo – dėl šio kodekso 148, 149 straipsniuose, 505 straipsnio 1 dalyje numatytų administracinių nusižengimų;
 89.  Civilinės aviacijos administracijos – dėl šio kodekso 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 straipsniuose, 413 straipsnio 2 dalyje, 443 straipsnyje, 505 straipsnio 1 dalyje, 515 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;
 90.  jūrų uostų kapitonai – dėl šio kodekso 399, 400 straipsniuose, 434 straipsnio 3 dalyje, 458 straipsnyje, 505 straipsnio 1 dalyje numatytų administracinių nusižengimų;
 91.  valstybės įmonės Lietuvos prabavimo rūmų – dėl šio kodekso 142 straipsnyje, 505 straipsnio 1 dalyje numatytų administracinių nusižengimų;
 92.  valstybės įmonės Registrų centro – dėl šio kodekso 223 straipsnyje, 505 straipsnio 1 dalyje numatytų administracinių nusižengimų;
 93.  viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos – dėl šio kodekso 197 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;
 94.  antstoliai – dėl 507 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų.

Dėl narkotikų, tabako ir alkoholio konrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T-1-68 “Dėl pirmos kategorijos narktonių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų patvirtinimo” pakeitimo

Eil.Nr.MedžiagaDidelis kiekis (daugiau kaip), gLabai didelis kiekis (daugiau kaip), g
1.ALFA-fenilacetoacetonitrilas50250
2.Efedrinas40200
3.Ergometrinas0,21
4.Ergotaminas0,31,5
5.1-fenil-2-propanonas (fenilacetonas)50250
6.Izosafrolas (cis- ir trans-)38190
7.Lizergo rūgštis0,080,4
8.3,4-metilendioksifenil-2-propanonas (1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-onas)75375
9.N-acetilantranilo rūgštis (2-acetilaminobenzenkarboksi rūgštis)3,216
10.Norefedrinas (fenilpropanolaminas)40200
11.Piperonalis42210
12.Pseudoefedrinas40200
13.Safrolas38190

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content