Teisės aktai reglamentuojantys teisėtą veikla su į I, II ir (ar) III sąrašus įtrauktomis medžiagomis, naudojamomis moksliniams tyrimams

Teisės aktai reglamentuojantys teisėtą veikla su į I, II ir (ar) III sąrašus įtrauktomis medžiagomis, naudojamomis moksliniams tyrimams

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas

Veiklos, susijusios su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, licencijavimo taisyklių ir Specialiųjų leidimų naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams išdavimo taisyklės

Informacija atnaujinta: 2023-10-13

Skip to content