Narkotinių ir psichotropinių medžiagų teisėtos apyvartos kontrolės informacinė sistema PTAKIS

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų teisėtos apyvartos kontrolės informacinė sistema PTAKIS

Informacijos teikimas į PTAKIS Informaciją apie veiklą, susijusią į IV narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teikia subjektai, importuojantys ir eksportuojantys, taip pat įvežantys į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių ir išvežantys iš jos į Europos Sąjungos valstybes, gaminantys, platinantys ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojantys  į IV narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktas medžiagas. Informacija turi būti teikiama į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės informacinę sistemą PTAKIS (https://ptakis.lt).
Kokia informacija teikiama į PTAKIS
 Asmens tapatumo duomenys:
ūkio subjekto pavadinimas
fizinio asmens vardas, pavardė
fizinio asmens kodas
įmonės kodas
adresas
telefono numeris
elektroninio pašto adresas
Duomenys apie cheminės medžiagos naudojimą:
į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas
medžiagos likutis informacijos teikimo periodo pradžioje
medžiagos panaudojimo sritis
medžiagos kiekis kilogramais, litrais, gramais (kiekvienai konkrečiai cheminei medžiagai kiekio mato vienetas nurodytas PTAKIS, šalia cheminės medžiagos pavadinimo)
pagamintas kiekis
Pirktas kiekis Lietuvoje:
iš juridinio asmens, nurodant juridinio asmens pavadinimą, kodą
iš fizinio asmens, nurodant fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą
išplatintas (parduotas) kiekis Lietuvoje
juridiniam asmeniui, nurodant juridinio asmens pavadinimą, kodą
žinomam fiziniam asmeniui (pirkėjas nustatomas), nurodant fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą
mažmeninėje prekyboje (pirkėjas nenustatomas)
importuotas kiekis
įvežtas kiekis iš Europos Sąjungos šalies
eksportuotas kiekis
išvežtas kiekis į Europos Sąjungos šalį
sunaudotas kiekis
Teisės aktai dėl informacijos teikimo
Informacijos apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į narkotinių ir psichotropinių medžiagų iv sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašas Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas PTAKIS instrukcijos
PTAKIS vartotojo vadovas  Prisijungimo instrukcija prie IS PTAKIS per elektroninius valdžios vartus 

Informacija atnaujinta: 2023-10-13

Skip to content