Licencijos galiojimo sustabdymas

Licencijos galiojimo sustabdymas

Atvejis, kada gali būti sustabdytas licencijos galiojimas

  • jeigu įmonė, kuri pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 34¹ straipsnio 1 dalį buvo įspėta apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per nustatytą laiką nepašalina nurodytų pažeidimų

(Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34str. 4 d. 1 p.)

Atvejis, kada gali būti panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas

  • jeigu įmonė, kuriai buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 4 dalies 1 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalina nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, apie tai praneša licenciją išdavusiai institucijai

(Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34str. 12 d. 1 p. )

Informacija atnaujinta: 2023-07-03

Skip to content