Licencijos verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais patikslinimas

Licencijos verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais patikslinimas

Licencijos patikslinimo atvejai

Licencija gali būti patikslinta:

 • kai prašoma iš licencijos išbraukti sandėlių, kuriuose buvo vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai buvo laikomi, adresus;
 • kai savivaldybės taryba priima sprendimą dėl gatvės pavadinimo pakeitimo arba savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas savo iniciatyva ar esant pastato, patalpos, buto ar žemės sklypo savininko prašymui pakeičiamas pastato, patalpos, buto ar žemės sklypo numeris ir dėl to keičiasi sandėlio, iš kurio yra vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai yra laikomi, adresas ir duomenys tarp valstybės informacinių sistemų ir registrų automatiškai neatsinaujina;
 • kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.

Licencijos nereikia patikslinti:

 • kai keičiasi licencijoje nurodyta įmonės buveinė, teisinė forma ar pavadinimas ir jų duomenys tarp valstybės informacinių sistemų ir registrų atsinaujina automatiškai, ir tai matyti prisijungus prie Licencijų informacinės sistemos (LIS);
 • kai keičiamas licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtoją identifikuojantys duomenys ir jų duomenys tarp valstybės informacinių sistemų ir registrų atsinaujina automatiškai, ir tai matyti prisijungus prie Licencijų informacinės sistemos (LIS);
 • kai teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas sandėlio, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai laikomi, adresas ir tai matyti prisijungus prie Licencijų informacinės sistemos (LIS).

Licencija gali būti patikslinta:

 • kai prašoma iš licencijos išbraukti sandėlių, kuriuose buvo vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai buvo laikomi, adresus;
 • kai savivaldybės taryba priima sprendimą dėl gatvės pavadinimo pakeitimo arba savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas savo iniciatyva ar esant pastato, patalpos, buto ar žemės sklypo savininko prašymui pakeičiamas pastato, patalpos, buto ar žemės sklypo numeris ir dėl to keičiasi sandėlio, iš kurio yra vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai yra laikomi, adresas ir duomenys tarp valstybės informacinių sistemų ir registrų automatiškai neatsinaujina;
 • kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.

Licencijos nereikia patikslinti:

 • kai keičiasi licencijoje nurodyta įmonės buveinė, teisinė forma ar pavadinimas ir jų duomenys tarp valstybės informacinių sistemų ir registrų atsinaujina automatiškai, ir tai matyti prisijungus prie Licencijų informacinės sistemos (LIS);
 • kai keičiamas licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtoją identifikuojantys duomenys ir jų duomenys tarp valstybės informacinių sistemų ir registrų atsinaujina automatiškai, ir tai matyti prisijungus prie Licencijų informacinės sistemos (LIS);
 • kai teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas sandėlio, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai laikomi, adresas ir tai matyti prisijungus prie Licencijų informacinės sistemos (LIS).

Licencija patikslinama per 3 darbo dienas

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį licencijos turėtojas pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą 53 Eur

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

 1. Paraiška.
 2. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis (pateikiami, kai savivaldybės atitinkamos institucijos sprendimu keičiasi sandėlio, iš kurio yra vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriame šie produktai yra laikomi, adresas ar įmonė reorganizuojama ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys).

Įmonė per 20 darbo dienų nuo savivaldybės atitinkamos institucijos sprendimo priėmimo dienos privalo pateikti paraišką dėl naujo ar pakeisto sandėlio, iš kurio yra vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriame šie produktai yra laikomi, adreso ir pasikeitusius duomenis patvirtinančius dokumentus.

*Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo” 29, 291 292, 30 p.

Informacija atnaujinta: 2023-07-05

Skip to content