//Rekomendacijos savivaldybėms
Rekomendacijos savivaldybėms2018-12-28T16:45:40+00:00
Tabako gaminių mažmeninės prekybos vietų išsidėstymo tyrimas
Savivaldybių vaidmuo įgyvendinant Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą.
Dėl nerūkymo zonų nustatymo