Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Tabako gaminių gamyba
//Tabako gaminių gamyba
Tabako gaminių gamyba2018-08-08T10:59:00+03:00

Tabako gaminių gamyba (ženklinimas, pardavimas)

 1.  Tabako gaminiai skirti realizuoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka turi būti paženklinti specialiais ženklais – banderolėmis. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 3 d. 4 p.
 2.  Ant kiekvieno tabako gaminių vienetinio pakelio turi būti nurodytas partijos, kuriai priklauso tabako gaminys, numeris ar jo atitikmuo, pagal kurį būtų galima nustatyti (identifikuoti) tabako gaminį ir jo pagaminimo vietą ir laiką (šis reikalavimas netaikomas, kai vienetinis pakelis yra paženklintas unikaliu identifikatoriumi pagal Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 141 str. 2 d.). Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 141 str. 1 d.
 3.  Ūkio subjekto kiekvienas vartotojui parduoti skirto tabako gaminio ženklinimas turi atitikti Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 8 str., 81 str., 82 str., 83 str. 1, 2 d., 84 str., 85 str., 86 str., Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 4-609 „Dėl Informacijos, susijusios su metimu rūkyti, turinio, jos pateikimo tvarkos ir Vaizdinių įspėjimų rinkinių, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, patvirtinimo“, Vaizdinių įspėjimų, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, rinkinių, nustatytų tabako gaminių ženklinimo reikalavimų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 3 d. 6 p.
 4.  Cigarečių vienetiniai pakeliai turi būti stačiakampio gretasienio formos. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 87 str. 1 d.
 5.  Suktinių tabako vienetiniai pakeliai turi būti stačiakampio gretasienio, cilindro arba maišelio formos. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 87 str. 1 d.
 6.  Suktinių tabako vienetiniame pakelyje esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis kaip 30 gramų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 87 str. 1 d.
 7.  Cigarečių vienetinis pakelis turi būti iš kartono ar minkštos medžiagos ir jame neturi būti dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar užsandarintas po pirmojo atidarymo, išskyrus viršutinį atverčiamą dangtelį ir dėžutės varstomąjį dangtelį; pakelių, atidaromų atverčiamu dangeliu ir varstomuoju dangteliu, dangtelis turi būti varstomas tik vienetinio pakelio gale. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 87 str. 2 d.
 1. Ūkio subjektas privalo laikytis reikalavimo parduoti Lietuvos Respublikoje tabako gaminius tik licencijų verstis didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams, užsienio juridiniams asmenims ir jų filialams, perkantiems ir išvežantiems tabako gaminius iš LR, taip pat užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms LR užsienio reikalų ministerijoje. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 12 str. 5 d.
 2. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti oraliniam vartojimui skirtą, kramtomąjį, taip pat uostomąjį tabaką. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 13 str.
 3. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti cigaretes, jeigu jų yra mažiau negu 20 vienetų viename vienetiniame pakelyje. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 5 d. 2 p.
 4. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo tiekti rinkai pridėtinio tabako gaminio kvapo ar skonio tabako gaminius (cigaretes ir suktinių tabaką) (šis draudimas nėra taikomas priedams, kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, pavyzdžiui, cukrui, skirtam džiovinimo proceso metu prarastam cukrui pakeisti, jeigu tie priedai nesuteikia gaminiui pridėtinio tabako gaminio kvapo ar skonio ir žymiai ar išmatuojamai nepadidina tabako gaminio priklausomybės sukėlimo gebos, kancerogeninių, mutageninių ir toksiškai veikiančių reprodukciją savybių). Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 41 str. 1 d.
 5. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo tiekti rinkai gaminius, kuriuose yra šių priedų: vitaminų arba kitų priedų, kurie sudaro įspūdį, kad tabako gaminys yra naudingas ar mažiau kenksmingas sveikatai; kofeino arba taurino, arba kitų priedų ir stimuliuojamųjų junginių, kurie siejami su energija ir gyvybingumu; priedų, nudažančių išsiskiriančias medžiagas; rūkomojo tabako gaminių atveju – priedų, kurie palengvina įkvėpimą ar nikotino įsisavinimą; priedų, kurie nesudeginti turi kancerogeninių, mutageninių ir toksiškai veikiančių reprodukciją savybių. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 41 str. 3 d.
 6. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo tiekti rinkai tabako gaminius (cigaretes ir suktinių tabaką), kurių bet kokiose sudedamosiose dalyse, pavyzdžiui, filtruose, popieriuje, pakuotėse, kapsulėse ar bet kuriuose techniniuose elementuose yra kvapiųjų medžiagų, leidžiančių pakeisti atitinkamo tabako gaminio kvapą ar skonį, jų stiprumą ar tabako gaminio dūmo sodrumą, tiekti rinkai cigaretes ir suktinių tabaką, kurių filtruose, popieriuje ir kapsulėse yra tabako arba nikotino. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 41 str. 4 d.
 7. Ūkio subjektas privalo laikytis reikalavimo Lietuvos Respublikoje parduoti neapdorotą tabaką tik licencijų verstis tabako gaminių gamyba turėtojams ir juridiniams asmenims ar užsienio juridinių asmenų filialams, išvežantiems neapdorotą tabaką iš Lietuvos Respublikos. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 8 d.