Tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybos licencijos išdavimas

Tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybos licencijos išdavimas

Išduodama juridiniams asmenims, registruotiems Lietuvoje

Licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams.
Reikalavimai įmonei nustatyti Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 str. 2 dalyje.

Licencija išduodama per 30 kalendorinių dienų

Licencija išduodama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Licencija išduodama neterminuotam laikui

Licencija išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą 625 Eur

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

  1.  Paraiška.
  2.  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patvirtinimą, kad numatomų gaminti tabako gaminių, susijusių gaminių kokybės rodikliai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus saugos ir kokybės rodiklius;
  3.  Tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai laikomi, dokumentai::
    3.1. patalpų plano iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;
    3.2. pastato vidaus plotų eksplikavimo iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

*Tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1180 „Dėl Tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo. 7 p.

Informacija atnaujinta: 2023-10-09

Skip to content