Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą

Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą

Atvejai, kada ūkio subjektas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir galimą licencijos panaikinimą

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas įspėjamas apie galimą licencijos verstis tabako gaminių gamyba galiojimo sustabdymą įspėjamas, kai:

  1. paaiškėja, kad licencijai verstis tabako gaminių gamyba išduoti buvo pateikti netikslūs duomenys;
  2. juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, turintis licenciją verstis tabako gaminių gamyba, pažeidžia Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 5, 6 ir (ar) 7 punktų reikalavimus;

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas įspėjamas apie galimą licencijos verstis tabako gaminių gamyba galiojimo panaikinimą įspėjamas, kai:

pasikeitus juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovui, paaiškėja, kad juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovas neatitinka Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 3 ir (ar) 4 punktų nuostatų.

Informacija atnaujinta: 2023-07-10

Skip to content