Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Licencijos verstis tabako gaminių gamyba patikslinimas
///Licencijos verstis tabako gaminių gamyba patikslinimas
Licencijos verstis tabako gaminių gamyba patikslinimas2021-10-08T13:05:55+03:00

Licencijos verstis tabako gaminių gamyba patikslinimas

Paraiška
Teikti paraišką el. būdu
Atmintinė

Licencijos patikslinimo atvejai

Licencija gali būti patikslinta:

 1. iš licencijos išbraukiami tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane arba gamybos vietų adresai;
 2. nurodomi papildomai numatytų gaminti tabako gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą;
 3. nurodomi papildomų tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane;
 4. nurodomi papildomi gamybos vietų adresai.

Licencija patikslinama per 15 darbo dienų

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą 51 Eur

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

Įmonė, norinti patikslinti licenciją, pateikia:

 1. Paraišką (pavyzdys).
 2. Įrašant papildomus sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, adresus – Nekilnojamo daikto registro ir kadastro dokumentus:
  – patalpų plano iš nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją;
  – pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją.
  Pastaba. Kopijos turi būti, patvirtintos juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.
 3. Įrašant į licenciją papildomus numatomų gaminti tabako gaminių kodus ir pavadinimus – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patvirtinimą, kad numatomų gaminto tabako gaminių kokybės rodikliai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus saugos ir kokybės rodiklius.

* Tabako gaminių licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 1180 „Dėl Tabako gaminių licencijavimo“, 18 p.