//Licencija verstis tabako gaminių gamyba
Licencija verstis tabako gaminių gamyba2018-08-07T13:46:25+00:00
Licencijos verstis tabako gaminių gamyba išdavimas
Licencijos verstis tabako gaminių gamyba patikslinimas
Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą
Licencijos galiojimo sustabdymas
Licencijos galiojimo panaikinimas
Išduotų galiojančių licencijų sąrašas