Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas
Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas2018-04-26T07:49:57+03:00

Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas

Atvejai, kada gali būti panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas
Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių įstatymo 11 straipsnio 13 dalies:

  1. 1 punkto nuostatas, pateikė prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;
  2. 3 ir (ar) 5 punktų nuostatas, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalino nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, ir pranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;
  3. 4 punkto nuostatas, atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

(Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 str. 14 d.)