Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Leidžiama skelbti informacija
//Leidžiama skelbti informacija
Leidžiama skelbti informacija2018-03-30T10:47:45+03:00

Leidžiama skelbti informacija

Bendrieji reikalavimai.

  1.  Tabako reklamos draudimas netaikomas:
    1.  Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 17 str. 3 d. nurodytai informacijai, pateikiamai mažmeninės prekybos vietose, kuriose tabako gaminiai parduodami vartotojui;
    2.  leidiniams, kurie skirti tik tabako verslo specialistams (profesionalams), taip pat leidiniams, išspausdinamiems ir skelbiamiems valstybėse, kurios nėra Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės, kai šie leidiniai yra skirti ne Europos Bendrijos rinkai;
    3.  tabako gaminius gaminančių arba jais prekiaujančių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų registruotiems pavadinimams ir prekių ženklams (jeigu tabako gaminio, tabako gaminių gamintojo pavadinimas ar prekių ženklas yra sudedamoji šių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų registruoto pavadinimo dalis), kai šie pavadinimai ir prekių ženklai pateikiami iškabose ant šių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų buveinės ar padalinio pastato. Ant juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų valdomo transporto gali būti pateikiami tik tabako gaminius gaminančių arba jais prekiaujančių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų registruoti pavadinimai. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 17 str. 2 d.
  2.  Mažmeninės prekybos vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, leidžiama pateikti tik šią informaciją: gamintojo, pardavėjo pavadinimą ir buveinės adresą; parduodamų tabako gaminių pavadinimus; žodžius „Prekiaujame“ arba „Parduodame“; tabako gaminių kainas. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 17 str. 3 d.
  3.  Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 17 str. 3 d. nurodytą informaciją leidžiama pateikti tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais. Ji negali būti pateikiama lankstinukuose, skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams išsinešti, be to, mažmeninės prekybos vietose draudžiama pateikti tabako gaminių ar jų vienetinių pakelių imitacijas ir atvaizdus. Mažmeninės prekybos vietose apie tabako gaminius negali būti pateikiama jokia kita Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 17 str. 3 ir 4 d. nenustatyta vaizdinė ar grafinė informacija. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 17 str. 5 d.