Licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas

Licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas

Licencijos patikslinimo atvejai

Licencija gali būti patikslinta:

  1. Juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
  2. Keičiami tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane arba į licenciją numatoma įrašyti naujų sandėlių, kuriuose bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, adresus.

Licencija patikslinama per 5 darbo dienas

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą 53 Eur

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

Įmonė, norinti patikslinti licenciją, pateikia:

  1. Paraišką (pavyzdys).
  2. Įrašant papildomus sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, adresus – Nekilnojamo daikto registro ir kadastro dokumentus:
    – patalpų plano iš nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją;
    – pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją.
    Pastaba. Kopijos turi būti, patvirtintos juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

*Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 25.2 ir 11.2 papunkčiai.

Informacija atnaujinta: 2023-10-05

Skip to content