Reikalavimai tabako gaminių ženklinimui, išvaizdai, atsekamumui

Reikalavimai tabako gaminių ženklinimui, išvaizdai, atsekamumui

Ant kiekvieno rūkomojo tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės turi būti bendrasis įspėjimas „Rūkymas žudo – mesk rūkyti tuojau pat“, taip pat informacinis pranešimas „Tabako dūmuose yra daugiau kaip 70 medžiagų, kurios, kaip žinoma, sukelia vėžį“.  82 str. 1 d., 2 d.
Ant kiekvieno bedūmių tabako gaminių vienetinio pakelio, įskaitant bedūmius kaitinamojo tabako gaminius ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės pateikiamas įspėjimas apie galimą žalą sveikatai: „Šis tabako gaminys kenkia jūsų sveikatai ir sukelia priklausomybę.“  85 str. 1 d.
Cigarečių vienetiniai pakeliai turi būti stačiakampio gretasienio formos. Įspėjimas apie galimą žalą sveikatai ant cigarečių stačiakampio gretasienio formos vienetinių pakelių su apvaliais ar nuožulniais kraštais turi užimti paviršiaus plotą, lygų paviršiaus plotui ant vienetinio pakelio be tokių kraštų. Suktinių tabako vienetiniai pakeliai turi būti stačiakampio gretasienio, cilindro arba maišelio formos. Suktinių tabako vienetiniame pakelyje esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis kaip 30 gramų.87 str.1 d.
  
 Cigarečių vienetinis pakelis turi būti iš kartono ar minkštos medžiagos ir jame neturi būti dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar užsandarintas po pirmojo atidarymo, išskyrus viršutinį atverčiamą dangtelį ir dėžutės varstomąjį dangtelį; pakelių, atidaromų atverčiamu dangeliu ir varstomuoju dangteliu, dangtelis turi būti varstomas tik vienetinio pakelio gale.87 str.2 d.
Ant kiekvieno tabako gaminių vienetinio pakelio turi būti nurodytas partijos, kuriai priklauso tabako gaminys, numeris ar jo atitikmuo, pagal kurį būtų galima nustatyti (identifikuoti) tabako gaminį ir jo pagaminimo vietą ir laiką, išskyrus atvejus, kai vienetinis pakelis yra paženklintas unikaliu identifikatoriumi.141 str. 1 d.
Vienetiniai pakeliai turi būti paženklinti unikaliu identifikatoriumi, pagal kurį būtų galima nustatyti tabako gaminių gamybos datą ir vietą; gamybos įmonę; įrangą, naudotą tabako gaminiams pagaminti; gamybos pamainą ar pagaminimo laiką; gaminio aprašymą; numatomą mažmeninės prekybos rinką; numatomą gabenimo maršrutą; jeigu taikoma, importuotoją į Europos Sąjungą; faktinį gabenimo maršrutą nuo gamybos iki pirmos mažmeninės prekybos vietos, įskaitant visus naudojamus sandėlius, taip pat išsiuntimo datą, gabenimo paskirties vietą, išsiuntimo vietą ir gavėją; visų pirkėjų nuo gamintojų iki pirmos mažmeninės prekybos vietos tapatybę; visų pirkėjų nuo gamintojų iki pirmos mažmeninės prekybos vietos sąskaitas faktūras ar pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, užsakymo numerį ir mokėjimų įrašus.141 str. 2 d.

Informacija atnaujinta: 2023-10-13

Skip to content