Pagrindiniai teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas

·         Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijavimo taisyklės

·         Tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybos licencijavimo taisyklės

·         Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas

·         Vaizdinių įspėjimų, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, rinkiniai

·         Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas

·         Tabako produktų direktyva 2014/40/ES

·         Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2186, kuriuo nustatoma informacijos apie tabako gaminius teikimo ir skelbimo forma

·         Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/787, kuriuo sudaromas cigarečių ir cigaretėms sukti skirto tabako priedų, kuriems taikomos griežtesnės pranešimų teikimo prievolės, prioritetinis sąrašas

·         Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/779, kuriuo nustatomos vienodos nustatymo, ar tabako gaminys yra būdingo kvapo ar skonio, procedūrų taisyklės

Informacija atnaujinta: 2023-10-13

Skip to content