Leidžiama/draudžiama skelbti informacija

Leidžiama/draudžiama skelbti informacija

REKLAMA   LEIDŽIAMA SKELBTI INFORMACIJAMažmeninės prekybos vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, leidžiama pateikti tik informaciją: gamintojo, pardavėjo pavadinimą ir buveinės adresą; parduodamų tabako gaminių pavadinimus; žodžius „Prekiaujame“ arba „Parduodame“; tabako gaminių kainas. Šią informaciją leidžiama pateikti tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais. Ji negali būti pateikiama lankstinukuose, skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams išsinešti, be to, mažmeninės prekybos vietose draudžiama pateikti tabako gaminių ar jų vienetinių pakelių imitacijas ir atvaizdus.17 str. 3 d., 5 d.
PRIVALOMAMažmeninės prekybos vietose privalo būti pateikta informacija (įspėjimai) apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų.  17 str. 5 d.
   
REKLAMA   DRAUDŽIAMALietuvos Respublikoje tabako gaminių reklama taip pat paslėptatabako gaminių reklama draudžiama, išskyrus informacija apie: gamintojo, pardavėjo pavadinimą ir buveinės adresą; parduodamų tabako gaminių pavadinimus; žodžius „Prekiaujame“ arba „Parduodame“; tabako gaminių kainas. Nurodytą informaciją leidžiama pateikti tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais mažmeninės prekybos vietose, kuriose tabako gaminiai parduodami vartotojui ir leidiniuose, kurie skirti tik tabako verslo specialistams (profesionalams); tabako gaminius gaminančių arba jais prekiaujančių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų registruotus pavadinimus ir prekių ženklus (jeigu tabako gaminio, tabako gaminių gamintojo pavadinimas ar prekių ženklas yra sudedamoji šių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų registruoto pavadinimo dalis), kai šie pavadinimai ir prekių ženklai pateikiami iškabose ant šių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų buveinės ar padalinio pastato. Ant juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų valdomo transporto gali būti pateikiami tik tabako gaminius gaminančių arba jais prekiaujančių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų registruoti pavadinimai  17 str. 1 d.   17 str. 2 d.
 Mažmeninės prekybos vietose draudžiama pateikti tabako gaminių ar jų vienetinių pakelių imitacijas ir atvaizdus.17 str. 5 d.
REKLAMA   DRAUDŽIAMALietuvos Respublikoje tabako gaminių reklama taip pat paslėptatabako gaminių reklama draudžiama, išskyrus informacija apie: gamintojo, pardavėjo pavadinimą ir buveinės adresą; parduodamų tabako gaminių pavadinimus; žodžius „Prekiaujame“ arba „Parduodame“; tabako gaminių kainas. Nurodytą informaciją leidžiama pateikti tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais mažmeninės prekybos vietose, kuriose tabako gaminiai parduodami vartotojui ir leidiniuose, kurie skirti tik tabako verslo specialistams (profesionalams); tabako gaminius gaminančių arba jais prekiaujančių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų registruotus pavadinimus ir prekių ženklus (jeigu tabako gaminio, tabako gaminių gamintojo pavadinimas ar prekių ženklas yra sudedamoji šių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų registruoto pavadinimo dalis), kai šie pavadinimai ir prekių ženklai pateikiami iškabose ant šių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų buveinės ar padalinio pastato. Ant juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų valdomo transporto gali būti pateikiami tik tabako gaminius gaminančių arba jais prekiaujančių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų registruoti pavadinimai  17 str. 1 d.   17 str. 2 d.
 Mažmeninės prekybos vietose draudžiama pateikti tabako gaminių ar jų vienetinių pakelių imitacijas ir atvaizdus.17 str. 5 d.
   
Kiti su tabako gaminiais bei įrenginiais, skirtais šiems gaminiams vartoti, susiję draudimaiVisuomenės informavimo priemonėse išspausdintų ar kitokiais būdais išplatintų kuponų savininkams taikyti fiksuotas nuolaidas tabako gaminiams, įrenginiams, skirtiems šiems gaminiams vartoti, arba laikyti šiuos kuponus kitokiomis dalinio mokėjimo priemonėmis.18 str. 1 d. 1 p.
 Nemokamai teikti (platinti) tabako gaminius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti, ir (ar) jų naujus pavyzdžius.18 str. 1 d. 2 p.
 Suteikti teisę pirkėjui iš karto ar per tam tikrą terminą po vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo gauti dovanų ar priedą prie tabako gaminių bei įrenginių, skirtų šiems gaminiams vartoti.18 str. 1 d. 3 p.
 Veikti pirkėjus įkyriai siūlant tabako gaminius, susijusius gaminius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti, nurodant kainoraščiuose, kainų etiketėse, parduotuvių vidaus vitrinose tariamą kainų sumažinimą bei kitais gerai moralei ir viešajai tvarkai prieštaraujančiais būdais ar priemonėmis.18 str. 1 d. 4 p.
 Parduoti tabako gaminius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti, rinkinyje su kitomis prekėmis, taip pat bet kokias kitas prekes kaip privalomą priedą prie parduodamų tabako gaminių.18 str. 1 d. 5 p.
 Teikti tabako gaminius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti, kaip loterijų, konkursų, sporto varžybų, žaidimų prizus arba kartu su jais.18 str. 1 d. 6 p.
 Organizuoti žaidimus ar konkursus ir loterijas, kurie skatintų įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti.18 str. 1 d. 7 p.
 Gaminti ir (ar) parduoti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurių dizainas imituoja tabako gaminius ar jų vienetinius pakelius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti.18 str. 1 d. 8 p.
 Parduoti kitus gaminius (ne tabako gaminius), pažymėtus tabako gaminių prekių ženklais.18 str. 1 d. 9 p.
 Tabako gaminių, įrenginių, skirtų šiems gaminiams vartoti, įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo veiklai pasitelkti asmenis iki 18 metų.18 str. 1 d. 10 p.
 Skelbti apie tabako gaminių, įrenginių, skirtų šiems gaminiams vartoti, kainų sumažinimą.18 str. 1 d. 11 p.

Informacija atnaujinta: 2023-10-13

Skip to content