Didmeninė, mažmeninė prekyba tabako gaminiais.

Didmeninė, mažmeninė prekyba tabako gaminiais.

 Didmeninė, mažmeninė prekyba tabako gaminiaisTKĮ straipsnis
PRIVALOMAŪkio subjektas privalo turėti galiojančią Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau NTAKD) išduotą licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais (Licencija verstis tabako gaminių didmenine prekyba).10 str. 1 d., 11 str. 3 d.  
  Ūkio subjektas privalo turėti galiojančią savivaldybės išduotą licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais).10 str. 1 d., 11 str. 4 d.
 Licencijų verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba jais, neapdoroto tabako didmenine prekyba turėtojams draudžiama įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis jų turimose licencijose nurodyta veikla.12 str. 1 d.
LEIDŽIAMATabako gaminius įsigyti tik iš licencijų verstis tabako gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais turėtojų. Licencijos verstis didmenine prekyba turėtojams nedraudžiama patiems importuoti ar įsivežti tabako gaminius iš kitų valstybių. .12 str. 4 d.  
 Parduoti tabako gaminius tik licencijų verstis didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams, užsienio juridiniams asmenims ir jų filialams, perkantiems ir išvežantiems tabako gaminius iš LR, taip pat užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms LR užsienio reikalų ministerijoje.12 str. 5 d.
DRAUDŽIAMAParduoti cigaretes už didesnę kainą negu didžiausia mažmeninė kaina, nurodyta ant pakuotės.  Akcizų įstatymo 34 str.  
 Cigaretes, cigariles, papirosus vienetais14 str. 5 d. 1 p.
 Parduoti cigaretes, jeigu jų yra mažiau negu 20 vienetų viename vienetiniame pakelyje.14 str. 5 d. 2 p.
 Parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų.14 st. 5 d. 3 p.
 Nupirkti ar kitaip perduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų.14 str. 6 d.
 Parduoti, laikyti, gabenti, importuoti tabako gaminius neturint tabako gaminių pardavimo ir (ar) laikymo vietoje juridinę galią turinčių privalomų tų gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių dokumentų egzemplioriaus.14 str. 3 d. 8 p.  
 Parduoti, laikyti, gabenti, importuoti tabako gaminius be banderolių.14 str. 3 d. 4 p.
 Parduoti, laikyti, gabenti, importuoti tabako gaminius, kurių ženklinimas neatitinka TKĮ 8 str., 81 str., 82 str., 83 str. 1, 2 d., 84 str., 85 str., 86 str., Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 4-609 „Dėl Informacijos, susijusios su metimu rūkyti, turinio, jos pateikimo tvarkos ir Vaizdinių įspėjimų rinkinių, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, patvirtinimo“, Vaizdinių įspėjimų, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, rinkinių, nustatytų tabako gaminių ženklinimo reikalavimų.14 str. 3 d. 6 p.
 Parduoti, laikyti, gabenti, importuoti tabako gaminius be tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų.14 str. 3 d. 1 p.  
 Parduoti, laikyti, gabenti, importuoti tabako gaminius, jeigu tabako gaminiai yra falsifikuoti ir /ar kontrabandiniai.14 str. 3 d. 2 p., 3 p.
 Tiekti rinkai pridėtinio tabako gaminio kvapo ar skonio tabako gaminius. Šis draudimas nėra taikomas priedams, kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, pavyzdžiui, cukrui, skirtam džiovinimo proceso metu prarastam cukrui pakeisti, jeigu tie priedai nesuteikia gaminiui pridėtinio tabako gaminio kvapo ar skonio ir žymiai ar išmatuojamai nepadidina tabako gaminio priklausomybės sukėlimo gebos, kancerogeninių, mutageninių ir toksiškai veikiančių reprodukciją (toliau – KMR) savybių.41 str.1 d.
 Tiekti rinkai gaminius, kuriuose yra šių priedų: vitaminų arba kitų priedų, kurie sudaro įspūdį, kad tabako gaminys yra naudingas ar mažiau kenksmingas sveikatai; kofeino arba taurino, arba kitų priedų ir stimuliuojamųjų junginių, kurie siejami su energija ir gyvybingumu; priedų, nudažančių išsiskiriančias medžiagas; rūkomojo tabako gaminių atveju – priedų, kurie palengvina įkvėpimą ar nikotino įsisavinimą; priedų, kurie nesudeginti turi kancerogeninių, mutageninių ir toksiškai veikiančių reprodukciją savybių.41 str.3 d.
Dėl kaitinamojo tabako gaminių įsigalios 2023-10-23Tiekti rinkai tabako gaminius (cigaretes ir suktinių tabaką ir kaitinamojo tabako gaminius), kurių bet kokiose sudedamosiose dalyse, pavyzdžiui, filtruose, popieriuje, pakuotėse, kapsulėse ar bet kuriuose techniniuose elementuose yra kvapiųjų medžiagų, leidžiančių pakeisti atitinkamo tabako gaminio kvapą ar skonį, jų stiprumą ar tabako gaminio dūmo sodrumą, tiekti rinkai cigaretes ir suktinių tabaką, kurių filtruose, popieriuje ir kapsulėse yra tabako arba nikotino.41 str.4 d., 7 d.
   
Prekybos būdai ir vieta DRAUDŽIAMA Prekiauti tabako gaminiais naudojant prekybos automatus. 15 str. 1 d. 1 p.
 Prekiauti tabako gaminiais pagal nuotolinės prekybos, įskaitant vidaus ir tarpvalstybinę nuotolinę prekybą, sutartis. 15 str. 1 d. 2 p.
 Prekiauti tabako gaminiais parduotuvėse, kioskuose ir kitose mažmeninės prekybos vietose, kuriose vaikams skirtų prekių dalis sudaro 50 ir daugiau procentų mažmeninės prekių apyvartos. 15 str. 1 d. 3 p.
 prekiauti tabako gaminiais farmacijos įmonėse, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros įstaigose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.).15 str. 1 d. 4 p.
 Prekiauti tabako gaminiais asmenims iki 18 metų. 15 str. 1 d.5 p.
 Parduoti prekes, skirtas tabako gaminiams rūkyti (ar pasiruošti rūkyti), t. y. pypkes, kandiklius, pypkių ir kandiklių valiklius (grandiklius), buitines cigarečių sukimo mašinas, bet kokį rūkomąjį (cigarečių) popierių (supjaustytą ar nepjaustytą, suklijuotą į tūteles, su pritvirtintais filtrais ar be jų), asmenims iki 18 metų.16 str.
REKLAMA   LEIDŽIAMA SKELBTI INFORMACIJAMažmeninės prekybos vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, leidžiama pateikti tik informaciją: gamintojo, pardavėjo pavadinimą ir buveinės adresą; parduodamų tabako gaminių pavadinimus; žodžius „Prekiaujame“ arba „Parduodame“; tabako gaminių kainas. Šią informaciją leidžiama pateikti tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais. Ji negali būti pateikiama lankstinukuose, skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams išsinešti, be to, mažmeninės prekybos vietose draudžiama pateikti tabako gaminių ar jų vienetinių pakelių imitacijas ir atvaizdus.17 str. 3 d., 5 d.
PRIVALOMAMažmeninės prekybos vietose privalo būti pateikta informacija (įspėjimai) apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų.  17 str. 5 d.
   
REKLAMA   DRAUDŽIAMALietuvos Respublikoje tabako gaminių reklama taip pat paslėptatabako gaminių reklama draudžiama, išskyrus informacija apie: gamintojo, pardavėjo pavadinimą ir buveinės adresą; parduodamų tabako gaminių pavadinimus; žodžius „Prekiaujame“ arba „Parduodame“; tabako gaminių kainas. Nurodytą informaciją leidžiama pateikti tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais mažmeninės prekybos vietose, kuriose tabako gaminiai parduodami vartotojui ir leidiniuose, kurie skirti tik tabako verslo specialistams (profesionalams); tabako gaminius gaminančių arba jais prekiaujančių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų registruotus pavadinimus ir prekių ženklus (jeigu tabako gaminio, tabako gaminių gamintojo pavadinimas ar prekių ženklas yra sudedamoji šių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų registruoto pavadinimo dalis), kai šie pavadinimai ir prekių ženklai pateikiami iškabose ant šių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų buveinės ar padalinio pastato. Ant juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų valdomo transporto gali būti pateikiami tik tabako gaminius gaminančių arba jais prekiaujančių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų registruoti pavadinimai  17 str. 1 d.   17 str. 2 d.
 Mažmeninės prekybos vietose draudžiama pateikti tabako gaminių ar jų vienetinių pakelių imitacijas ir atvaizdus.17 str. 5 d.
   
Kiti su tabako gaminiais bei įrenginiais, skirtais šiems gaminiams vartoti, susiję draudimaiVisuomenės informavimo priemonėse išspausdintų ar kitokiais būdais išplatintų kuponų savininkams taikyti fiksuotas nuolaidas tabako gaminiams, įrenginiams, skirtiems šiems gaminiams vartoti, arba laikyti šiuos kuponus kitokiomis dalinio mokėjimo priemonėmis.18 str. 1 d. 1 p.
 Nemokamai teikti (platinti) tabako gaminius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti, ir (ar) jų naujus pavyzdžius.18 str. 1 d. 2 p.
 Suteikti teisę pirkėjui iš karto ar per tam tikrą terminą po vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo gauti dovanų ar priedą prie tabako gaminių bei įrenginių, skirtų šiems gaminiams vartoti.18 str. 1 d. 3 p.
 Veikti pirkėjus įkyriai siūlant tabako gaminius, susijusius gaminius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti, nurodant kainoraščiuose, kainų etiketėse, parduotuvių vidaus vitrinose tariamą kainų sumažinimą bei kitais gerai moralei ir viešajai tvarkai prieštaraujančiais būdais ar priemonėmis.18 str. 1 d. 4 p.
 Parduoti tabako gaminius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti, rinkinyje su kitomis prekėmis, taip pat bet kokias kitas prekes kaip privalomą priedą prie parduodamų tabako gaminių.18 str. 1 d. 5 p.
 Teikti tabako gaminius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti, kaip loterijų, konkursų, sporto varžybų, žaidimų prizus arba kartu su jais.18 str. 1 d. 6 p.
 Organizuoti žaidimus ar konkursus ir loterijas, kurie skatintų įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti.18 str. 1 d. 7 p.
 Gaminti ir (ar) parduoti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurių dizainas imituoja tabako gaminius ar jų vienetinius pakelius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti.18 str. 1 d. 8 p.
 Parduoti kitus gaminius (ne tabako gaminius), pažymėtus tabako gaminių prekių ženklais.18 str. 1 d. 9 p.
 Tabako gaminių, įrenginių, skirtų šiems gaminiams vartoti, įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo veiklai pasitelkti asmenis iki 18 metų.18 str. 1 d. 10 p.
 Skelbti apie tabako gaminių, įrenginių, skirtų šiems gaminiams vartoti, kainų sumažinimą.18 str. 1 d. 11 p.
Reikalavimai tabako gaminių ženklinimui, išvaizdai, atsekamumuiAnt kiekvieno rūkomojo tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės turi būti bendrasis įspėjimas „Rūkymas žudo – mesk rūkyti tuojau pat“, taip pat informacinis pranešimas „Tabako dūmuose yra daugiau kaip 70 medžiagų, kurios, kaip žinoma, sukelia vėžį“.  82 str. 1 d., 2 d.
Kiek tai liečia bedūmius tabako gaminius įsigalios nuo 2023-10-23Ant kiekvieno bedūmių tabako gaminių vienetinio pakelio, įskaitant bedūmius kaitinamojo tabako gaminius ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės pateikiamas įspėjimas apie galimą žalą sveikatai: „Šis tabako gaminys kenkia jūsų sveikatai ir sukelia priklausomybę.“  85 str. 1 d.
 Cigarečių vienetiniai pakeliai turi būti stačiakampio gretasienio formos. Įspėjimas apie galimą žalą sveikatai ant cigarečių stačiakampio gretasienio formos vienetinių pakelių su apvaliais ar nuožulniais kraštais turi užimti paviršiaus plotą, lygų paviršiaus plotui ant vienetinio pakelio be tokių kraštų. Suktinių tabako vienetiniai pakeliai turi būti stačiakampio gretasienio, cilindro arba maišelio formos. Suktinių tabako vienetiniame pakelyje esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis kaip 30 gramų.87 str.1 d.
   
  Cigarečių vienetinis pakelis turi būti iš kartono ar minkštos medžiagos ir jame neturi būti dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar užsandarintas po pirmojo atidarymo, išskyrus viršutinį atverčiamą dangtelį ir dėžutės varstomąjį dangtelį; pakelių, atidaromų atverčiamu dangeliu ir varstomuoju dangteliu, dangtelis turi būti varstomas tik vienetinio pakelio gale.87 str.2 d.
 Ant kiekvieno tabako gaminių vienetinio pakelio turi būti nurodytas partijos, kuriai priklauso tabako gaminys, numeris ar jo atitikmuo, pagal kurį būtų galima nustatyti (identifikuoti) tabako gaminį ir jo pagaminimo vietą ir laiką, išskyrus atvejus, kai vienetinis pakelis yra paženklintas unikaliu identifikatoriumi.141 str. 1 d.
 Vienetiniai pakeliai turi būti paženklinti unikaliu identifikatoriumi, pagal kurį būtų galima nustatyti tabako gaminių gamybos datą ir vietą; gamybos įmonę; įrangą, naudotą tabako gaminiams pagaminti; gamybos pamainą ar pagaminimo laiką; gaminio aprašymą; numatomą mažmeninės prekybos rinką; numatomą gabenimo maršrutą; jeigu taikoma, importuotoją į Europos Sąjungą; faktinį gabenimo maršrutą nuo gamybos iki pirmos mažmeninės prekybos vietos, įskaitant visus naudojamus sandėlius, taip pat išsiuntimo datą, gabenimo paskirties vietą, išsiuntimo vietą ir gavėją; visų pirkėjų nuo gamintojų iki pirmos mažmeninės prekybos vietos tapatybę; visų pirkėjų nuo gamintojų iki pirmos mažmeninės prekybos vietos sąskaitas faktūras ar pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, užsakymo numerį ir mokėjimų įrašus.141 str. 2 d.
   
Tabako gaminių importuotojų pranešimai NTAKD, ataskaitosTabako gaminių importuotojas privalo laikytis reikalavimo pateikti NTAKD pagal prekių ženklą ir rūšį Europos Komisijos nustatytos formos pranešimą apie: 1) tabako gaminių gamybai naudotų visų tabako gaminių sudedamųjų dalių ir jų kiekių sudarytą sąrašą kiekvienos tabako gaminių sudedamosios dalies mažėjančia tvarka pagal svorį, jame nurodant, ar šios tabako gaminių sudedamosios dalys buvo registruotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir ar jos buvo klasifikuotos pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 190/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), prie sąrašo pridedant paaiškinimą, kuriame nurodoma, kodėl tokių tabako gaminių sudedamųjų dalių buvo dėta į atitinkamus tabako gaminius, pridedant toksikologinius duomenis, apibūdinančius atitinkamai sudegintas ar nesudegintas šias tabako gaminių sudedamąsias dalis, nurodant jų poveikį vartotojų sveikatai ir priklausomybę sukeliantį poveikį; 2) iš cigarečių išsiskiriančių medžiagų, nurodytų Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 4 str. 2 d., kiekius; 3) jeigu turima, informaciją apie kitas, negu Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 4 str. 2 d. nurodytas, iš cigarečių išsiskiriančias medžiagas ir iš kitų negu cigaretės tabako gaminių išsiskiriančias medžiagas, ir jų kiekio nustatymo metodus; 4) kiekvieno gaminio pardavimo mastą, išreikštą gaminių vienetais ar kilogramais, pradedant skaičiuoti nuo 2015 m. sausio 1 d.; 5) jeigu turima, vidinių ir išorinių rinkos tyrimų ir įvairių vartotojų grupių, įskaitant jaunimą ir dabartinius rūkančiuosius, teikiamos pirmenybės tyrimų duomenis, susijusius su tabako gaminių sudedamosiomis dalimis ir išsiskiriančiomis medžiagomis, taip pat rinkos tyrimų, kuriuos jie atlieka pradėdami prekiauti naujoviškais gaminiais, santraukas.9 str. 1 d.
 (tabako gaminių importuotojas) privalo prieš pateikiant rinkai cigaretes ir suktinių tabaką, pateikti NTAKD techninį dokumentą, kuriame išdėstomas naudojamų priedų ir jų savybių aprašymas ir nurodomi gamintojų ir importuotojų taikyti kitų negu dervos, nikotinas, anglies monoksidas išsiskiriančių medžiagų kiekio nustatymo matavimo metodai.9 str. 4 d.
 Tabako gaminių importuotojas privalo pateikti Europos Komisijai ataskaitą, NTAKD – šios ataskaitos kopiją apie TKĮ 9 str. 8 d. nurodytų privalomų atlikti tyrimų rezultatus ne vėliau kaip per 18 mėnesių po to, kai tam tikras priedas buvo įtrauktas į nurodytą sąrašą.9 str. 10 d.
Informacijos apie naujoviškus tabako gaminius teikimo tvarka   PRIVALOMA  Naujoviškų tabako gaminių gamintojai ir importuotojai privalo laikytis reikalavimo elektronine forma prieš šešis mėnesius prieš patiekiant naujoviškus tabako gaminius rinkai pateikti NATKD Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pranešimą apie bet kokį naujovišką tabako gaminį, kurį jie numato patiekti LR rinkai, prie pranešimo pridedant išsamų atitinkamo naujoviško tabako gaminio aprašymą, informaciją apie jo vartojimą ir tabako gaminio sudedamąsias dalis bei išsiskiriančias medžiagas pagal Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 1 d.; pateikiant pranešimą apie naujovišką tabako gaminį, taip pat pateikti: 1) turimus mokslinių tyrimų dėl naujoviško tabako gaminio toksiškumo, priklausomybės sukėlimo gebos ir patrauklumo duomenis, ypač dėl tabako gaminio sudedamųjų dalių ir išsiskiriančių medžiagų, nurodant poveikį vartotojų sveikatai vartojant naujovišką tabako gaminį pagal paskirtį ir atsižvelgiant į atliktus klinikinius tyrimus dėl šio gaminio saugumo ar kenksmingumo, palyginto su rinkoje esančiais kitais tabako gaminiais; 2) turimus tyrimų, jų santraukų ir rinkos tyrimų dėl įvairių vartotojų grupių, įskaitant nerūkantį jaunimą ir dabartinius rūkančiuosius, teikiamos pirmenybės tyrimų duomenis; 3) kitą turimą svarbią informaciją, įskaitant gaminio keliamos rizikos ir teikiamos naudos analizę, numatomą jo poveikį tabako vartojimo nutraukimui, numatomą jo poveikį tabako vartojimo pradėjimui ir numatomiems vartotojo sprendimams.911 str. 1 d., 2 d., 3 d.
 Vartotojams pateikiami teiginiai ir informacija apie naujovišką tabako gaminį turi būti moksliškai pagrįsti, objektyvūs ir neklaidinantys. NTAKD gali pareikalauti, kad naujoviškų tabako gaminių gamintojai ir importuotojai atliktų papildomus tyrimus ar pateiktų papildomą informaciją.911 str. 5 d.
 Pateikti NTAKD naują (nepateiktą anksčiau) ar atnaujintą informaciją apie mokslinius tyrimus, tyrimus ir kita Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 3 d. nurodytą informaciją. 911 str. 4 d.
  Laikytis reikalavimo, kad naujoviškame tabako gaminyje naudojami priedai, suteikiantys pridėtinį tabako gaminio skonį ir kvapą, nedidintų šių naujoviškų tabako gaminių aerozolių toksiškumo. 911 str. 6 d.
 Laikytis reikalavimo, kad naujoviškas tabako gaminys, vienetiniai pakeliai ar bet kokia jų išorinė pakuotė ar kita vartotojams teikiama informacija apie naujovišką tabako gaminį nesusiję ir nėra apibūdinami žodžiais, kurie yra ar gali būti siejami su saldainiais, saldumynais, vaikų žaislais, animaciniais personažais ar kitokio pobūdžio informacija, skatinančia nepilnamečių asmenų susidomėjimą naujoviškais tabako gaminiais ar jų vartojimą.911 str. 6 d.
 Ūkio subjektas, pateikdamas informaciją apie naujovišką tabako gaminį, privalo nurodyti, koks tai tabako gaminys – bedūmis ar rūkomasis. 911 str. 7 d.
DRAUDŽIAMATiekti rinkai naujoviškus tabako gaminius, apie kuriuos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka negautas pranešimas ar nuo šio pranešimo pateikimo nepraėjo šeši mėnesiai.911 str. 8 d.
Tabako gaminių vartojimo ribojimas   DRAUDŽIAMAVartoti tabako gaminius: visose švietimo, socialinių paslaugų įstaigose, kuriose teikiamos socialinės priežiūros ir (ar) socialinės globos paslaugos vaikams, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose; darbo vietose, esančiose uždarose patalpose. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti; bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose, kitose bendrosios dalinės nuosavybės teisės patalpose ir kitose pastato dalyse; visų rūšių viešajame transporte, išskyrus tolimojo susisiekimo traukinius, kuriuose turi būti numatyti atskiri vagonai nerūkantiesiems ir rūkantiesiems, taip pat orlaivius, kuriuose numatytos atskiros vietos nerūkantiesiems ir rūkantiesiems; visų rūšių viešajame transporte, išskyrus tolimojo susisiekimo traukinius, kuriuose turi būti numatyti atskiri vagonai nerūkantiesiems ir rūkantiesiems, taip pat orlaivius, kuriuose numatytos atskiros vietos nerūkantiesiems ir rūkantiesiems; transporto priemonių salonuose, jeigu juose yra asmenų iki 18 metų ir (ar) nėščių moterų; dengtose viešojo transporto stotelių vietose (paviljonuose), vaikų žaidimo aikštelėse ir vietose, kuriose teikiamos viešojo maitinimo paslaugos aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis (prie lauke esančių stalų, pavėsinėse, kituose lauko įrenginiuose), išskyrus rūkymui skirtas vietas; lauke vykstančių sporto varžybų ar kitų lauke vykstančių renginių metu, išskyrus rūkymui skirtas vietas; daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuoseatskiriemssavininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui. Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, pareiškimo savivaldybei, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Už informacinių ženklų apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuoseatskiriemssavininkams, įrengimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atsakingas to pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius, to (tų) daugiabučio (daugiabučių) gyvenamojo (gyvenamųjų) namo (namų) ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba savivaldybės vykdomoji institucija.  19 str. 5 p. 1 d.
   

Informacija atnaujinta: 2023-10-13

Skip to content