Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Licencijavimas
Licencijavimas2021-05-17T11:34:32+03:00

Licencijavimas

Licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas
Licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais patikslinimas
Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą
Licencijos galiojimo sustabdymas
Licencijos galiojimo panaikinimas
Išduotų galiojančių licencijų sąrašai