Licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais patikslinimas

Licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais patikslinimas

Licencijos patikslinimo atvejai

Licencija gali būti patikslinta:

– kai įrašomi nauji sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane;

– kai išbraukiami sandėlių, kuriuose buvo vykdoma didmeninė prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai buvo laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane;

– kai juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.

Licencija patikslinama per 5 darbo dienas

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį licencijos turėtojas pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą 53 Eur

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti licenciją, kai įrašomi nauji sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, pateikia:

1. Paraišką.

2. Nekilnojamo daikto registro ir kadastro dokumentus:

2.1. patalpų plano kopiją iš nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos, patvirtintą juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;

2.2. pastato vidaus plotų eksplikavimo kopiją iš nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos, patvirtintą juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti licenciją, kai išbraukiami sandėlių, kuriuose buvo vykdoma didmeninė prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai buvo laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane pateikia:

– Paraišką.

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti licenciją, kai juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys, pateikia:

– Paraišką.

*Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 24, 25 p.

Informacija atnaujinta: 2023-10-04

Skip to content