Licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas

Licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas

Išduodama juridiniams asmenims, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje

Licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ar užsienio juridinių asmenų filialams.

Reikalavimai įmonei nustatyti Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 str. 2 d.

Licencija išduodama per 30 kalendorinių dienų

Licencija išduodama per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Licencija išduodama neterminuotam laikui

Licencija išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt)

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą 1158 Eur

  • Įmokos kodas: 5753.
  • Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos.

Pateikiami dokumentai*

1. Paraiška.

2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentai:

2.1. patalpų plano kopija iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos, patvirtinta juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma; 

2.2. pastato vidaus plotų eksplikavimo kopija iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos, patvirtinta juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

*Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 11 p.

Informacija atnaujinta: 2023-10-04

Skip to content