Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą

Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą

Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą

Atvejai, kada juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą:

  • jeigu paaiškėja, kad licencijai verstis su tabako gaminiais susijusių gaminių didmenine prekyba išduoti buvo pateikti netikslūs duomenys;
  • juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, turintis licenciją verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, pažeidžia šio Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 92, 9ir 99 straipsniuose, 14 straipsnio 3 dalies 5, 6 ir (ar) 7 punktuose nustatytus reikalavimus.

Atvejis, kada juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą:

  • jeigu, pasikeitus juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovui, paaiškėja, kad juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovas neatitinka Įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 3 ir (ar) 4 punktų nuostatų.

(Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 str. 11 d. 1 ir 2 p. ir šio straipsnio 12 d.)

Informacija atnaujinta: 2023-07-10

Skip to content