Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
prekursoriu demo lentele
/prekursoriu demo lentele
prekursoriu demo lentele2018-05-07T12:39:09+03:00

Pagrindiniai reikalavimai patalpoms, kuriose laikomi ir saugomi I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai)

I kategorija

Teritorija bei patalpos turi būti saugomi visą parą
Patalpa turi turėti ne mažiau kaip dviejų ruožų apsauginę įsilaužimo signalizaciją, įjungtą į vietinį arba centralizuoto stebėjimo pultą
Patalpa turi turėti ne mažiau kaip 180 mm storio gelžbetonines išorines sienas (jei jos yra) arba ne mažiau kaip 250 mm storio mūrines ar tokio paties stiprumo kitos medžiagos išorines sienas
Patalpa turi turėti ne plonesnius kaip 180 mm storio gelžbetoninius arba analogiškus jiems pagal stiprumą perdengimus
Durys turi atitikti II saugumo klasės durims nustatytus reikalavimus
Ant langų, taip pat dūmtraukiuose ir ventiliacijos kanaluose turi būti uždėtos apsauginės grotos
Patalpa turi būti įrengta taip, kad į ją negalėtų laisvai patekti pašaliniai asmenys
Patalpa, kurioje laikomi ir saugomi prekursoriai, turi būti laikoma užrakinta

Pagrindiniai reikalavimai patalpoms, kuriose valstybės institucijos ar ūkio subjektai, įgalioti atlikti valstybės nustatytas funkcijas bei teisės aktų nustatyta tvarka tuinčios(-tys) specialiąsias licencijas, taip pat mokymo įstaigos, vykdančios mokslinę veiklą, saugo ir laiko prekursorius

I kategorija

Turi būti įrengtas apsauginės įsilaužimo signalizacijos pirmasis saugomo objekto apsaugos ruožas
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) saugomi ir laikomi metalinėse spintose (seifuose), pritvirtintose prie grindų arba sienų

Pagrindiniai reikalavimai patalpoms, kuriose laikomi ir saugomi II kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai)

II kategorija

Teritorija bei patalpos turi būti saugomi visą parą
Patalpa turi turėti apsauginės įsilaužimo signalizacijos pirmąjį saugomo objekto apsaugos ruožą, įjungtą į vietinį arba į centralizuoto stebėjimo pultą
Patalpos turi būti įrengtos taip, kad į jas negalėtų laisvai patekti pašaliniai asmenys
Turi būti laikomos užrakintos

Pagrindiniai reikalavimai patalpoms, kuriose laikomi ir saugomi II kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai)

II kategorija

Teritorija bei patalpos turi būti saugomi visą parą
Patalpa turi turėti apsauginės įsilaužimo signalizacijos pirmąjį saugomo objekto apsaugos ruožą, įjungtą į vietinį arba į centralizuoto stebėjimo pultą
Patalpos turi būti įrengtos taip, kad į jas negalėtų laisvai patekti pašaliniai asmenys
Turi būti laikomos užrakintos