Verslo naujoko statusas

Verslo naujoko statusas

Verslo naujokas – tai naujai įsisteigusios įmonės. Naujoko statusas trunka 12 mėnesių nuo įregistravimo į registrą dienos arba nuo veiklos, susijusios su pluoštinių kanapių tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, prekyba, reklama, kita su šiais gaminiais susijusia veikla pradžios.

Verslo naujokui patikrinimo metu suteikiama metodinė pagalba ir pateikiama metodinė medžiaga, susijusi su veiklos vykdymu.

Verslo naujokas turi teisę kreiptis į Departamentą dėl individualių mokymų, susijusių su pluoštinių kanapių tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, prekyba, reklama, kita su šiais gaminiais susijusia veikla. Mokymai gali būti pravedami atvykus į Departamentą, iš anksto suderintu laiku arba nuotoliniu būdu internetu.

Informacija atnaujinta: 2023-10-04

Skip to content