Kontaktai2018-08-07T17:41:08+00:00

Administracija

Tel. 8 7066 80 60
Faks. 8 7066 80 95
El. p. ntakd@ntakd.lt
Adresas: Šv. Stepono g. 27, Vilnius

Inga Juozapavičienė

Direktorius (įstaigos vadovas)

8 7066 80 60

inga.juozapaviciene@ntakd.lt

Gražina Belian

Direktoriaus (įstaigos vadovo) pavaduotojas

8 7066 80 68

grazina.belian@ntakd.lt

Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyrius

Jurgita Žilinskaitė

Skyriaus vedėjas

8 7066 80 97

jurgita.zilinskaite@ntakd.lt

Vanda Žemaitaitienė

Vedėjo pavaduotoja

8 7066 80 63

vanda.zemaitaitiene@ntakd.lt

Asta Bareikienė

Vyriausioji specialistė

8 7066 31 97

asta.bareikiene@ntakd.lt

Giedrius Kuzmickas

Vyriausiasis specialistas

8 7066 80 96

giedrius.kuzmickas@ntakd.lt

Danutė Stepanauskienė

Buhalterė

8 7066 80 99

danute.stepanauskiene@ntakd.lt

Simona Imbrasienė

Vyriausioji specialistė

8 7066 80 60

simona.imbrasiene@ntakd.lt

Laimis Jaruševičius

Specialistas

8 7066 80 61

laimis.jarusevicius@ntakd.lt

Vytautas Velička

Vairuotojas

vytautas.velicka@ntakd.lt

Stebėsenos ir analizės skyrius

Lina Jurgelaitienė

Skyriaus vedėja

8 7066 31 95

lina.jurgelaitiene@ntakd.lt

Emilija Gaidytė

Vyriausioji specialistė

8 7066 80 98

emilija.gaidyte@ntakd.lt

Jonas Žala

Vyriausiasis specialistas

8 7066 80 64

jonas.zala@ntakd.lt

Ieva Vaitkevičiūtė

Vyriausioji specialistė

8 7066 31 95

ieva.vaitkeviciute@ntakd.lt

Tabako ir alkoholio kontrolės skyrius

Jurgis Kazlauskas

Skyriaus vedėjas

8 7066 80 66

jurgis.kazlauskas@ntakd.lt

Jelena Tribort

Vyriausioji specialistė

8 7066 31 98

jelena.tribort@ntakd.lt

Aistė Avižėnienė

Vyriausioji specialistė

8 7066 80 62

aiste.avizeniene@ntakd.lt

Jurgita Diržytė-Venslovienė

Vyriausioji specialistė

8 7066 80 67

jurgita.vensloviene@ntakd.lt

Rokas Daknys

Vyriausiasis specialistas

8 7066 80 66

rokas.daknys@ntakd.lt

Mantas Varna

Vyriausiasis specialistas

8 7066 31 94

mantas.varna@ntakd.lt

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyrius

Violeta Verseckienė

Skyriaus vedėja

8 7066 80 91

violeta.verseckiene@ntakd.lt

Jolita Ignatavičienė

Vyriausioji specialistė

8 7066 80 91

jolita.ignataviciene@ntakd.lt

Irena Žlabienė

Vyriausioji specialistė

8 7066 80 91

irena.zlabiene@ntakd.lt

Rita Vaitiekūnaitė

Vyriausioji specialistė

8 7066 80 91

rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyrius

Rima Mačiūnienė

Skyriaus vedėjas

8 7066 80 65

rima.maciuniene@ntakd.lt

Aurelija Vaitkevičienė

Vyriausioji specialistė

8 7066 31 93

aurelija.vaitkeviciene@ntakd.lt

Asta Janulytė

Vyriausioji specialistė

8 7066 31 90

asta.janulyte@ntakd.lt

Rasa Povilanskienė

Vyriausioji specialistė

8 7066 80 65

rasa.povilanskiene@ntakd.lt

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyrius

Inga Bankauskienė

Skyriaus vedėjas

8 7066 31 96

inga.bankauskiene@ntakd.lt

Renata Šarkanė

Vyriausioji specialistė

8 7066 31 88

renata.sarkane@ntakd.lt

Vaiva Mačienė

Vyriausioji specialistė

8 7066 31 96

vaiva.maciene@ntakd.lt

Rimantas Šagždavičius

Vyriausiasis specialistas

8 7066 31 91

rimantas.sagzdavicius@ntakd.lt

Simona Bieliūnė

Vyriausioji specialistė

8 7066 31 88

simona.bieliune@ntakd.lt

Projektas “Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija”

Vestina Dilytė

Projekto administratorė

8 7066 80 93

vestina.dilyte@ntakd.lt