Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos galiojimo panaikinimas
///Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos galiojimo panaikinimas
Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos galiojimo panaikinimas2018-06-12T13:23:49+03:00

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos galiojimo panaikinimas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimą panaikina, jeigu:

  1. subjektas pateikia prašymą panaikinti veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimą;
  2. subjektas per nustatytą terminą nepašalina neatitikimų, dėl kurių sustabdytas veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimas;
  3. subjektas, kurio veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimas sustabdytas, toliau vykdo veiklos vietos specialiajame registracijos pažymėjime nurodytą veiklą;
  4. juridinis asmuo, kuriam išduotas veiklos vietos specialusis registracijos pažymėjimas, likviduojamas;
  5. nustatoma, kad subjektas nėra laikomas esančiu nepriekaištingos reputacijos.

(Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 5 straipsnio 14 d.)