Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais vietos specialusis registracijos pažymėjimas
//Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais vietos specialusis registracijos pažymėjimas
Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais vietos specialusis registracijos pažymėjimas2018-06-12T13:24:59+03:00
Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo išdavimas
Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo patikslinimas
Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo dublikato išdavimas
Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas
Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos galiojimo panaikinimas
Subjektų, kuriems išduoti Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialieji registracijos pažymėjimai, sąrašas