Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Veiklos vietos registracijos galiojimo panaikinimas
Veiklos vietos registracijos galiojimo panaikinimas2018-06-12T13:47:58+03:00

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos galiojimo panaikinimas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas veiklos vietos registracijos pažymėjimo panaikina, jeigu:

  1. subjektas pateikia prašymą panaikinti veiklos vietos registracijos pažymėjimo galiojimą;
  2. subjektas per nustatytą terminą nepašalina neatitikimų, dėl kurių sustabdytas veiklos vietos registracijos pažymėjimo galiojimas;
  3. subjektas, kurio veiklos vietos registracijos pažymėjimo sustabdytas, toliau vykdo veiklos vietos registracijos pažymėjime nurodytą veiklą;
  4. juridinis asmuo, kuriam išduotas veiklos vietos registracijos pažymėjimas, likviduojamas;
  5. fizinis asmuo, kuriam išduotas veiklos vietos registracijos pažymėjimas, miršta;
  6. nustatoma, kad subjektas nėra laikomas esančiu nepriekaištingos reputacijos.

(Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 5 straipsnio 14 d.)