Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais vietos registracijos pažymėjimas
//Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais vietos registracijos pažymėjimas
Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais vietos registracijos pažymėjimas2018-08-07T16:18:02+03:00
Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo išdavimas
Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo patikslinimas
Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo dublikato išdavimas
Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas
Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos galiojimo panaikinimas
Subjektų, kuriems išduoti Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimai, sąrašas