Veiklos priežiūros procesas2018-08-06T16:39:23+00:00

Veiklos priežiūros procesas

Pagrindiniai reikalavimai norint pateikti į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas į rinką

Apskaita ir kita dokumentacija

Pirkėjo deklaracija