Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Įsakymai ir tvarkos
Įsakymai ir tvarkos2021-11-12T15:56:06+03:00

Įsakymai, tvarkos ir kita

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2021 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. T1-96 “Dėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. Gruodžio 22 d. Įsakymo nr. T1-141 „dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo” >>>

Dėl narkotikų, tabako ir alkoholio konrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T-1-68 “Dėl pirmos kategorijos narktonių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų patvirtinimo” pakeitimo

Eil.Nr. Medžiaga Didelis kiekis (daugiau kaip), g Labai didelis kiekis (daugiau kaip), g
1. ALFA-fenilacetoacetonitrilas 50 250
2. Efedrinas 40 200
3. Ergometrinas 0,2 1
4. Ergotaminas 0,3 1,5
5. 1-fenil-2-propanonas (fenilacetonas) 50 250
6. Izosafrolas (cis- ir trans-) 38 190
7. Lizergo rūgštis 0,08 0,4
8. 3,4-metilendioksifenil-2-propanonas (1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-onas) 75 375
9. N-acetilantranilo rūgštis (2-acetilaminobenzenkarboksi rūgštis) 3,2 16
10. Norefedrinas (fenilpropanolaminas) 40 200
11. Piperonalis 42 210
12. Pseudoefedrinas 40 200
13. Safrolas 38 190