Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Teisės aktai, reglamentuojantys teisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartą
//Teisės aktai, reglamentuojantys teisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartą
Teisės aktai, reglamentuojantys teisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartą2018-08-08T17:05:19+03:00

Teisės aktai, reglamentuojantys teisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartą

Jungtinių Tautų konvencija

Europos Sąjungos Reglamentai

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Atsakomybė

Įsakymai, tvarkos ir kita