Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos galiojimo sustabdymas
///Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos galiojimo sustabdymas
Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos galiojimo sustabdymas2018-06-12T13:19:34+03:00

Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos galiojimo sustabdymas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas specialiosios licencijos galiojimą sustabdo ne ilgiau kaip 6 mėnesiams, jeigu:

  1. subjektas neatitinka šio įstatymo, Reglamento (EB) Nr. 273/2004, Reglamento (EB) Nr. 111/2005, Reglamento (ES) Nr. 2015/1011, Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 nustatytų reikalavimų;
  2. subjektas pateikia prašymą sustabdyti specialiosios licencijos galiojimą.