Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos dublikato išdavimas
///Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos dublikato išdavimas
Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos dublikato išdavimas2018-06-22T16:31:29+03:00

Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos dublikato išdavimas

Paraiška
Teikti paraišką el. būdu

Specialiosios licencijos dublikato išdavimo atvejai

Specialiosios licencijos dublikatas gali būti išduotas:

  1. Subjektas prarado popierinę licenciją;
  2. Subjektas sugadino popierinę licenciją.

Specialiosios licencijos dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“ ir jame nurodyta išdavimo data.

Specialiosios licencijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas

Specialiosios licencijos dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nustatytų dokumentų gavimo dienos. Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį subjektas pateikia papildytą ar patikslintą paraišką).

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už specialiosios licencijos dublikato išdavimą 55 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

Subjektas, norintis gauti licencijos dublikatą, pateikia:
Užpildytą paraiškos formą PSL-2.

*Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 20 punktas.