Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Specialioji veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais licencija
//Specialioji veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais licencija
Specialioji veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais licencija2018-08-07T15:56:53+03:00
Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos išdavimas
Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos patikslinimas
Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos dublikato išdavimas
Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos galiojimo sustabdymas
Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos galiojimo panaikinimas
Subjektų, kuriems išduotos veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų (prekursoriais) licencijos arba specialiosios licencijos, sąrašas