Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 3 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis
///Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 3 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis
Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 3 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis2018-08-08T14:05:09+03:00

Pagrindiniai reikalavimai

Sąlygos patalpoms, kuriose laikomi ir saugomi III kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant jų pateikimą į rinką:

III kategorija

Teritorija turi būti aptverta, ne darbo metu saugoma
Patalpos turi būti įrengtos taip, kad į jas negalėtų laisvai patekti pašaliniai asmenys, laikomo užrakintos