Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 2 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis
///Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 2 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis
Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 2 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis2018-08-08T13:23:14+03:00

Pagrindiniai reikalavimai

Sąlygos patalpoms, kuriose laikomi ir saugomi II kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant jų pateikimą į rinką:

II kategorija

Teritorija bei patalpos turi būti saugomi visą parą
Patalpa turi turėti apsauginės įsilaužimo signalizacijos pirmąjį saugomo objekto apsaugos ruožą, įjungtą į vietinį arba į centralizuoto stebėjimo pultą
Patalpos turi būti įrengtos taip, kad į jas negalėtų laisvai patekti pašaliniai asmenys
Turi būti laikomos užrakintos