Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Reikalavimai patalpų, kuriuose saugomos ir laikomos 2 kategorijos medžiagos, apsaugai vykdant tyrimus
///Reikalavimai patalpų, kuriuose saugomos ir laikomos 2 kategorijos medžiagos, apsaugai vykdant tyrimus
Reikalavimai patalpų, kuriuose saugomos ir laikomos 2 kategorijos medžiagos, apsaugai vykdant tyrimus2018-08-08T13:50:57+03:00

Pagrindiniai reikalavimai

Patalpos, kuriose laikomi ir saugomi II kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant mokslinius, technologinius ar laboratorinius tyrimus, turi atitikti šiuos reikalavimus:

II kategorija

Turi būti įrengtas apsauginės įsilaužimo signalizacijos pirmasis saugomo objekto apsaugos ruožas
Turi būti blokuojamas durų, langų atidarymas magnetokontaktiniais jungikliais
Turi turėti įrengtą metalinę spintą