//Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai
Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai2018-08-06T17:05:19+00:00

Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai

Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis

Reikalavimai patalpų apsaugai, kai veiklą su 1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis vykdo valstybės nustatytas funkcijas bei turintys specialiąsias licencijas, taip pat mokymo įstaigos, vykdančios mokslinę veiklą

Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 2 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis

Reikalavimai patalpų, kuriuose saugomos ir laikomos 2 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, apsaugai vykdant mokslinius, technologinius ar laboratorinius tyrimus

Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 3 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis

Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 4 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis