Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Informacijos teikimas
Informacijos teikimas2018-08-06T14:00:29+03:00

Informacijos teikimas

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės informacinė sistema PTAKIS www.ptakis.lt


Informaciją apie veiklą, susijusią narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, teikia subjektai, importuojantys ir eksportuojantys, taip pat įvežantys į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių ir išvežantys iš jos į Europos Sąjungos valstybes, gaminantys, platinantys ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojantys narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) ir į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas