Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų sąrašas
Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų sąrašas2021-11-30T09:25:12+03:00

Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų sąrašas

Lietuviškas pavadinimas KN pavadinimas (jei skiriasi) KN kodas(1) CAS numeris(2)
Ergometrinas 2939 61 00 60-79-7
Ergotaminas 2939 62 00 113-15-5
4-anilino-N-fenetilpiperidinas(ANPP) 2933 39 99 21409-26-7
N-fenetil-4-piperidonas(NPP) 2933 39 99 39742-60-4
1-Fenil-2-propanonas Fenilacetonas 2914 31 00 103-79-7
Izosafrolas (cis- ir trans-) 2932 91 00 120-58-1
Lizergo rūgštis 2939 63 00 82-58-6
3,4-Metilendioksifenil-2-propanonas 1-(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-onas 2932 92 00 4676-39-5
N-acetilantranilo rūgštis 2-acetamidobenzen karboksi rūgštis 2924 23 00 89-52-1
Norefedrinas 29394400 14838-15-4
Piperonalis 2932 93 00 120-57-0
Pseudoefedrinas 2939 42 00 90-82-4
Safrolas 2932 94 00 94-59-7
Efedrinas 2939 41 00 299-42-3
ALFA-fenilacetoacetonitrilas 2926 90 95 4468-48-8
(1R, 2S)-(-)-chlorefedrinas 2939 99 00 110925-64-9
(1S,2R)-(+)-chlorefedrinas 2939 99 00 1384199-95-4
(1S,2S)-(+)-chlorpseudoefedrinas 2939 99 00 73393-61-0
(1R,2R)-(-)-chlorpseudoefedrinas 2939 99 00 771434-80-1
Metilo 3-(1,3-benzdioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksilatas (PMK metilglicidatas) 2932 99 00 13605–48–6
3-(1,3-benzdioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksirūgštis (PMK glicido rūgštis) 2932 99 00 2167189–50–4
ALFA-fenilacetoacetamidas (APAA) 2924 29 70 4433–77–6
Metilo 2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilatas
(BMK metilglicidatas)
2918 99 90 80532–66–7
2-metil-3-feniloksiran-2-karboksirūgštis
(BMK glicido rūgštis)
2918 99 90 25547–51–7
Metilo alfa-fenilacetoacetatas (MAPA) 2918 30 00 16648–44–5
Šioje kategorijoje išvardytų medžiagų stereoizomerinės formos, jei tai nėra katinas (3) ir jei tokios formos gali egzistuoti.
Šioje kategorijoje išvardytų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti ir jei tai nėra katino druskos.
(1) OL L 290, 2002 10 28, p. 1.
(2) CAS numeris yra yra „Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris“, kuris yra nekartojamas žymuo, būdingas kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai. CAS numeris yra skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvienai izomero druskai. Pažymėtina, kad pirmiau nurodytų medžiagų druskų CAS numeriai yra kitokie nei nurodyta.
(3) Dar vadinamas (+) norpseudoefedrinu, KN kodas 2939 43 00, CAS Nr. 492-39-7.

2A PAKATEGORĖ

Medžiaga KN pavadinimas (jei skiriasi) KN kodas (1) CAS numeris (2)
Acto rūgšties anhidridas 2915 24 00 108-24-7
Raudonasis fosforas 2804 70 00 7723-14-0
Šios kategorijos medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzsistuoti.


2B PAKATEGORĖ

Medžiaga KN pavadinimas (jei skiriasi) KN kodas(1) CAS numeris(2)
Antranilo rūgštis 2922 43 00 118-92-3
Fenilacto rūgštis 2916 34 00 103-82-2
Kalio permanganatas 2841 61 00 7722-64-7
Piperidinas 2933 32 00 110-89-4
Šios kategorijos medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzsistuoti.
(1) OL L 290, 2002 10 28, p. 1.
(2) CAS numeris yra yra „Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris“, kuris yra nekartojamas žymuo, būdingas kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai. CAS numeris yra skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvienai izomero druskai. Pažymėtina, kad pirmiau nurodytų medžiagų druskų CAS numeriai yra kitokie nei nurodytieji.

 

Medžiaga KN pavadinimas(jei skiriasi) KN kodas(1) CAS numeris(2)
Acetonas 2914 11 00 67-64-1
Druskos rūgštis Vandenilio chloridas 2806 10 00 7647-01-0
Etilo eteris Dietileteris 2909 11 00 60-29-7
Metiletilketonas Butanonas 2914 12 00 78-93-3
Sieros rūgštis 2807 00 10 7664-93-9
Toluenas 2902 30 00 108-88-3
Šios kategorijos medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzsistuoti.
(1) OL L 290, 2002 10 28, p. 1.
(2) CAS numeris yra yra „Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris“, kuris yra nekartojamas žymuo, būdingas kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai. CAS numeris yra skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvienai izomero druskai. Pažymėtina, kad pirmiau nurodytų medžiagų druskų CAS numeriai yra kitokie nei nurodytieji.
Lietuviškas pavadinimas KN pavadinimas (jei skiriasi) KN kodas
Vaistai ir veterinariniai vaistai, kurių sudėtyje yra efedrino arba jo druskų Sudėtyje yra efedrino arba jo druskų 3003 41 20
Vaistai ir veterinariniai vaistai, kurių sudėtyje yra pseudoefedrino arba jo druskų Sudėtyje yra pseudoefedrino (INN) arba jo druskų 3003 42 20