Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Importo leidimo galiojimo sustabdymas ir panaikinimas
Importo leidimo galiojimo sustabdymas ir panaikinimas2018-08-07T11:22:38+03:00

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimo galiojimo sustabdymas ir panaikinimas

Importo leidimas sustabdomas arba panaikinamas Reglamento (EB) Nr. 111/2005 24 straipsnyje nustatytu atveju (Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 6 straipsnio 9 d.):

  • Kompetentingos institucijos gali sustabdyti importo leidimo galiojimą arba jį panaikinti, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad šios medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.