Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Eksporto leidimo galiojimo sustabdymas ir panaikinimas
Eksporto leidimo galiojimo sustabdymas ir panaikinimas2018-08-07T12:09:59+03:00

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) eksporto leidimo (toliau – eksporto leidimas) galiojimo sustabdymas ir panaikinimas

Eksporto leidimas sustabdomas arba panaikinamas Reglamento (EB) Nr. 111/2005 16 straipsnyje nustatytu atveju (Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 6 straipsnio 9 d.):

  • Kompetentingos institucijos gali sustabdyti eksporto leidimo galiojimą arba jį panaikinti, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.